Home About Browse Search
Svenska


Helldén, Maria, 2007. Krubbitning hos häst på olika strömaterial. SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231), Skara. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
441kB

Abstract

By limiting our horse's freedom of movement, we restrict their opportunity to forage, which is one of their most important needs. If their need of forage is not fulfilled it can lead to frustration, which might manifest itself in abnormal behaviour, like the oral stereotypies for example crib-biting. It is a held belief that the horse swallows air while crib-biting, which they don't, and that swallowed air causes colic, and the belief that other horses can copy the behaviour, leads to the use of many methods to prevent the behaviour. Cribbing-collar, operations, electrified ledges and bad tasting solutions are methods to prevent the performance of crib-biting. As new studies indicate that the function of the behaviour is to ameliorate underlying problems, the methods can do more harm than good and decrease welfare. Methods used often address symptoms rather than underlying causation.

There are many theories about why horses crib-bite. According to the so called "theory of coping", stereotypies has the function of handling frustrating situations without ending up in long duration state of stress. Research work shows that time spent in the stable is correlated to development of stereotypic behaviours. Small amount off fibre diets, high concentrate rations and bedding types other than straw increase the risk of developing crib-biting. Crib-biting is thought to keep a normal gastrointestinal activity when there is little to forage. Horses are adapted to feed during a large part of both day and night in contrast to modern housing systems where the horses often are given food only a few occasions during the day. The time is often long between night and morning feedings and therefore the stomach is empty long times. Since there always is a continuous secretion of acetous, corroding gastric juice, the walls of the stomach might suffer when the stomach is empty. It can lead to gastric ulcer, which might be the cause of crib-biting. Crib-biting is thought to increase salivary secretion. Equine saliva is a natural buffer but is produced only during mastication.

Horse owners often use shavings or peat litter, mostly due to practical reasons, even though horses forage more on straw-bedding. The aim of this study was to investigate if the frequency of crib-biting changes with the use of straw bedding, instead of shavings or peat litter. The result showed, contrary to the hypothesis and earlier studies, that the frequency of crib-biting in crib-biting horses increased to begin with, when straw bedding was used. As crib-biting and forage seems to act together, crib-biting increased when there was more opportunity to forage, as comes with straw-bedding instead of shavings or peat litter. The result might support the theory that crib-biting horses not produce enough saliva and that crib-biting increase the production.

,

Genom att begränsa våra hästars rörelsefrihet begränsar vi deras möjlighet att födosöka, vilket
är ett av deras viktigaste behov. Om födosöksbehovet inte blir tillgodosett kan det leda till
frustration, som kan yttra sig i att hästen börjar med onormala beteenden som till exempel den
orala stereotypin, krubbitning. I tron om att hästarna sväljer luften, vilket de inte gör, och
risken för att hästarna på grund av svald luft skulle få kolik, samt tron om att beteendet kan
överföras till andra hästar, gör att många metoder används för att förhindra beteendet.
Krubbitarrem, operationer, el och illasmakande medel, är metoder för att förhindra
krubbitning. Då nya studier tyder på att beteendets funktion är att förbättra underliggande
problem, kan metoderna för att förhindra beteendet göra mer skada än nytta och hästens
välfärd kan minska. Dessutom riktar sig metoderna mer till att åtgärda symtom än faktiska
orsaker.
Det finns många teorier till varför hästar krubbiter. Enligt den s.k. ”hanteringsteorin” har
stereotypier funktionen att utövaren kan hantera frustrerande situationer utan att hamna i
långvariga stresstillstånd. Liten mängd grovfoder, stor mängd kraftfoder och annat
strömaterial än halm ökar risken för utvecklande av krubbitning som tros ha funktionen att
bibehålla en normal mag- och tarmaktivitet när det är ont om grovfoder. Det är ofta lång tid
mellan kvälls- och morgonutfodring och magsäcken står tom under lång tid. Då det hela tiden
produceras magsyra, kan den sura, frätande magsyran skada magslemhinnan, i synnerhet då
magsäcken står utan foder. Magsår kan då uppstå, vilket kan vara en orsak till krubbitning.
Saliv kan höja pH-värdet i magsäcken och på så sätt motverka uppkomsten av magsår. Saliv
bildas endast då hästen tuggar vilket är en orsak till varför grovfodret är så viktigt.
Krubbitning tros öka salivavsöndringen och om så är fallet skulle krubbitningen resultera i
högre pH-värde i magsäcken.
Hästägare använder, av olika anledningar, ofta kutterspån eller torv som strömaterial, trots
att hästar födosöker mer på halm. Syftet med denna studie är att undersöka om frekvensen av
krubbitning minskar om hästen har halm som strömaterial i stället för kutterspån eller torv.
Studien visade, i motsats till hypotesen och tidigare undersökningar, att frekvensen av
krubbitning hos krubbitande hästar till en början kan öka då halm används som strömaterial.
Resultaten visade att födosök och krubbitning tenderar att ske tillsammans och en ökad
frekvens av krubbitning då mer föda finns att tillgå, som exempelvis då halm används som
strömaterial i stället för torv eller spån. Detta kan stödja teorin om att krubbitande hästar inte
producerar tillräckligt med saliv och att krubbitning ökar salivavsöndring.

Main title:Krubbitning hos häst på olika strömaterial
Authors:Helldén, Maria
Supervisor:Andersson, Maria
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:130
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:krubbitning, häst, strö, strömaterial
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7149
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7149
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7032 ??
Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2017 14:48
Metadata Last Modified:25 Sep 2017 11:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics