Home About Browse Search
Svenska


Cedergren, Sara and Davidsson, Maria, 2017. Hållbarhet hos underleverantörer : en fallstudie på ett modeföretag. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Historiskt sett har fokus inom modeföretags supply chain (SC) legat på kostnadseffektivitet och resultat, men i och med en globaliserad miljö har andra viktiga affärsområden blivit intressanta. Studier visar på att det finns interna och externa barriärer som påverkar arbetet med hållbara supply chains där det finns en problematik kring säkerställandet av hållbarhet bland leverantörer och underleverantörer. Konkurrensfördelar, leverantörers engagemang och komplexa nätverk är tre externa barriärer som behöver överbryggas för att kunna förbättra relationer till leverantörer och underleverantörer, i syfte att förbättra möjligheten att säkerställa hållbarhet inom modebranschen.

Syftet med studien är att förklara hur små och medelstora företag i modebranschen säkerställer underleverantörers hållbarhet i supply chain. För att uppfylla syftet har en fallstudie gjorts på företaget Houdini Sportswear AB, där val av fall baserats på kriterierna: i) ett medelstort företag som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor samt ii) företaget vill utveckla arbetet kring säkerställandet av hållbarhet bland deras underleverantörer. Studiens teori har arbetats fram utifrån en litteraturgenomgång. Empirin presenteras genom bakgrundsempiri och primärempiri, där bakgrundsempirin är insamlad från litteraturgenomgången samt två intervjuer med syfte att spegla modebranschen. I primärempirin presenteras fallföretaget Houdini utifrån två intervjuer. Analysen görs i kontexten externa barriärer inom sustainable supply chain management, där de tre barriärerna konkurrensfördelar, leverantörers engagemang samt komplexa nätverk studeras. Utifrån en kvalitativ studie analyseras och diskuteras hur säkerställande av hållbarhet bland underleverantörer sker.

Houdini vill säkerställa leverantörers hållbarhet i deras supply chain. För att göra det använder sig Houdini av uppförandekoder (vidare i studien nämnt som Code of Conducts - CoC), men även genom att utveckla goda relationer till sina leverantörer. Studien visar att det är svårare att säkerställa hållbarhet bland underleverantörer då det finns en problematik kring relationer. Tidigare forskning visar på att endast kontroll, utan samarbete med leverantörer och underleverantörer, är verkningslös. Det finns ett behov av samarbeten mellan små och medelstora köpare i modebranschen då detta skulle förbättra relationerna till underleverantörer, och på så sätt förbättra och förenkla säkerställandet av hållbarhet i supply chain. Detta gäller såväl för små och medelstora modeföretag generellt som för Houdini.

,

Exposure to non-sustainable activities often put firms in negative light, therefore there is of importance to ensure supplier sustainability. Furthermore there is a lot of literature on first-tier supplier sustainability in multinational companies but not as much on second-tier suppliers sustainability in medium sized companies. There are many examples of firms that have failed to ensure second-tier supplier sustainability, which has damaged their brand.

The purpose of this study is to explain how small and medium sized fashion companies ensure second-tier supplier sustainability within their supply chain.
This thesis is conducted with an abductive approach. Collecting data through semi-structured interviews and literature. A case study was conducted on a Swedish fashion company. Collected data were analyzed through an narrative analysis. Based on previous literature and a theoretical framework, data was categorized and an outline for empirical findings and analysis created.

Good relationships is a postulate for ensuring second-tier supplier sustainability within the supply chain. Companies must balance between assessment and control to maintain good relationships. Conclusively, that is a major challenge for companies with the ambition to be sustainable. In order to achieve second-tier supplier sustainability in medium sized companies collaboration is necessary. Collaborations between small and medium sized companies will increase their impact potential when managing suppliers.

Main title:Hållbarhet hos underleverantörer
Subtitle:en fallstudie på ett modeföretag
Authors:Cedergren, Sara and Davidsson, Maria
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1110
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:code of conduct, transparens, relationer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6782
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6782
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:04 Sep 2017 07:33
Metadata Last Modified:04 Sep 2017 07:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics