Home About Browse Search
Svenska


Persson, Frida, 2017. Företagarnas syn på revisorn : en kvantitativ studie om hur företagarna mottar revisorns tjänst och personliga egenskaper i Östra Göinge kommun. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
609kB

Abstract

Bakgrund: Ibland kan företagare behöva hjälp med sina räkenskaper och
tvingas därmed lita på en ibland okänd person (revisorn).
Företagaren köper en tjänst men hur känner han inför service och
tillit till någon okänd?
Syfte: Syftet med arbetet är att ta reda på hur företagarna i Östra Göinge
kommun känner inför den service de mottar från sin revisor samt
identifiera förväntningsgap.
Teori: Servqual-modellen och dess fem grundpelare har använts för att
kunna analysera. Varje pelare har även fått ett specificerande om
vad dem i arbetet kan innebära.
Metod: En enkätundersökning har upprättats i samförstånd med Servqualmodellen
för att få fram data. Data har sen blivit analyserade i
Excel med analyser så som korrelation, medelvärde och t-tests.
Man har antagit ett deduktivt synsätt och förhållit sig kritisk till
data.
Slutsats: Arbetets slutsatser är att företagarna i kommunen har ett positivt
synsätt mot revisorerna, de flesta har heller inte sin revisor inom
kommunen. Den största tillitsfaktorn är revisorns kunskap och
minsta är hur välstädat revisorns kontor är. Det finns två
förväntningsgap i materialet. Den första är att företagarna anser att
sin revisor bevarar tystnadsplikten men de anser inte heller att den
är avgörande för tilliten. Gap nummer två är om revisor har ett väl
städat kontor och om företagarna förväntar sig ett rent kontor.

,

Background: Sometimes entrepreneurs need help with their accounts and are
forced to trust a sometimes unknown person (the accountant). The
entrepreneur buys a service but how does he feel about trust and
service towards some unknown person?
Purpose: The purpose are to find out how the entrepreneurs in Östra Göinge
feel about the service they receive from the accountant and identify
gaps in expectations.
Theory: Servqual-model has been used and the five ground pillars that
comes with it to analyze the data. Each ground pillar has got
specific details about what the ground pillar can contain.
Method: A survey built on the Servqual-model has been created to get data.
Then Excel helped analyze with correlation, mean and t-tests to
process all data. In this essay the deductive approach has been
used and critical settings towards data are considered.
Conclusion: The first conclusion is that the entrepreneurs in the community are
positive towards the accountants but most don’t have their
accountant within the community. The greatest trust-factor are the
accountant’s knowledge and lest factor are how clean the
accountants office are. Expectations gaps are found, the first one
regarding professional secrecy. The entrepreneurs found that their
accountants kept the secrecy but the secrecy were not the main
thing for trust. Second gap are about the expectations and outcome
regarding the accountants clean office.

Main title:Företagarnas syn på revisorn
Subtitle:en kvantitativ studie om hur företagarna mottar revisorns tjänst och personliga egenskaper i Östra Göinge kommun
Authors:Persson, Frida
Supervisor:Hunter, Erik
Examiner:Melin, Martin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:förväntningsgap, tillit, procent, servqual-modellen, service
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8270
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8270
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:25 Oct 2017 10:53
Metadata Last Modified:25 Oct 2017 10:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics