Home About Browse Search
Svenska


Lindkvist, Angelica and Löfgren, Johan and Nilsson, Cornelia, 2017. Diversifiering i spannmålsodlande jordbruksföretag : bakomliggande faktorer och det sociala nätverkets betydelse. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
398kB

Abstract

I LRF Konsults undersökning Lantbruksbarometern 2016 anger 60 % av de 1000 medverkande jordbrukarna att lönsamheten idag är dålig eller mycket dålig. Flera spannmålsodlande jordbruksföretag är idag alltså i ett sådant skede där verksamheten inte bär sig. Det finns då olika strategier som företagen kan tillämpa för att öka lönsamheten och således överleva. En vanligt förekommande strategi för att öka lönsamheten är att diversifiera verksamheten genom att starta en verksamhet vid sidan av jordbruket. Diversifiering kan delas in i on-farm diversifiering samt off-farm diversifiering beroende på om verksamheten sker i anslutning till den egna gården eller inte. Det sociala nätverket är en nyckelfaktor för att utvecklandet av nya verksamhetsgrenar i jordbruksföretag skall lyckas.

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka bakomliggande faktorer som påverkar diversifieringsverksamheten i studiens fallföretag. Genom personliga intervjuer med sex fallföretag skapas en djupare förståelse för de bakomliggande faktorerna samt för hur det sociala nätverket påverkar diversifieringen. Den induktiva forskningsansats som tillämpas i studien möjliggör en bredare tolkning av empirin samt skapar en förståelse för den sociala kontexten, vilken den intervjuade personen befinner sig i.

Denna studie finner inte en enskild faktor som påverkar diversifieringen hos alla fallföretag. Faktorerna är mycket komplexa och påverkas av varje företags unika situation. De faktorer som framkommer är ett effektivare resursutnyttjande, ekonomi, överloppstid, riskspridning, intresse, viljan att lära sig något nytt, en hög efterfrågan i omgivningen, samt viljan att arbeta hemma på gården. Det sociala nätverket har påverkat samtliga fallföretag och diversifieringen har även i samtliga företag lett till en ökad lönsamhet. I studien framkommer vissa skillnader i on-farm och off-farm diversifiering. Resursutnyttjande skiljer sig åt genom att on-farm diversifierade företag huvudsakligen använder outnyttjade utrymmen medan off-farm diversifierade företag använder maskiner och verktyg. Även det sociala nätverkets påverkan skiljer sig åt. On-farm diversifierade företag använder i större utsträckning starka kontakter i form av familj och off-farm diversifierade företag använder svagare kontakter i form av vänner och närliggande jordbrukare då diversifieringen sker.

,

In an annual investigation by LRF Konsult, named Lantbruksbarometern 2016, 60 % of the participating farmers state that their profitability is low or very low. 36 % of the farmers state that they are going to diversify their farm business. Farm diversification is not a new
phenomenon and has been used in agricultural business for a long time and it is a strategy to increase profitability in farm businesses.

The purpose of this study is to examine farmers underlying factors to diversify their business and how the social network affects the diversification. The study has conducted six interviews with farm businesses to provide a deeper knowledge in the subject. A qualitative method with an inductive research approach has been used. The geographic location of the businesses is restricted to the region Uppland.

This study can not argue that one factor solely affects the diversification. Underlying factors in this study are; a more efficient use of resources and time, economy, spreading of risk, interest, volition to acquire new knowledge, volition to work at your own farm, and a high demand in the surrounding environment. Strong ties seem to be more important in on-farm diversification and weak ties seem to be more important in off-farm diversification. This study distinguishes that on-farm business use existing buildings to diversify, and off-farm business use different types of machines and tools to diversify.

This study is a contribution to a deeper knowledge of the underlying factors that affects the diversification in grain farming businesses, and how the social network affects the business.

Main title:Diversifiering i spannmålsodlande jordbruksföretag
Subtitle:bakomliggande faktorer och det sociala nätverkets betydelse
Authors:Lindkvist, Angelica and Löfgren, Johan and Nilsson, Cornelia
Supervisor:Gaddefors, Johan
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1106
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:diversifiering, jordbrukare, entreprenör, push-pull, bricolage, socialt kapital, lönsamhet, resurs, nätverk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6723
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6723
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2017 07:19
Metadata Last Modified:18 Aug 2017 07:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics