Home About Browse Search
Svenska


Wickström, Hanna, 2017. Finns det något annat än Stockholm? : bilden av landsbygden i dagstidningar. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
972kB

Abstract

Trenden de senaste åren i Sverige har varit att allt fler lokala redaktioner lägger ned sin verksamhet vilket skapar medieskuggor främst på landsbygden. Många mindre orter hamnar därför utan representation i medielandskapet vilket blir ett hot mot demokratin. Denna uppsats syftar till att undersöka hur tre dagstidningar skapar och återskapar bilden av landsbygden. Studien bygger främst på en innehållsanalys av tre tidningar; Hallandsposten, Östersundsposten och Svenska Dagbladet. Utifrån maktteori inspirerad av genusforskning har materialet analyserats.

Resultaten från studien visar att den urbana normen är ett dominerande perspektiv i tidningarna, vilket hjälper till att skapa och återskapa stereotypa bilder av landsbygden. Landsbygden framställs ofta som något annorlunda än resten av landet, vilket staden inte förstår sig på eller tillhör. Maktordningen mellan stad och land framställer ofta staden som den moderna vinnaren medan landsbygden ofta framhålls som den omoderna förloraren.

,

It’s been a trend in recent years that local editors in Sweden has been putting down their operations which creates media shadows in rural communities. Smaller rural communities are at great risk of losing their representation in the media landscape because of less local editors. This is a threat to the democracy. This thesis aims at investigating how three daily newspapers create and recreate the image of the rural. The study is based primarily on a content analysis made on three newspapers; Hallandsposten, Östersundsposten and Svenska Dagbladet. Based on power theory inspired by gender research the material has been analysed.

The result of the study shows the urban norm to be a dominant perspective in the newspapers which helps to create and recreate stereotyped images of rural communities. Rural communities is often made as ’the other’, which the rest of the country does not understand or belong to. The power structure in urban and rural communities often presents the urban as the modern winner, while the rural is often regarded as the outdated loser.

Main title:Finns det något annat än Stockholm?
Subtitle:bilden av landsbygden i dagstidningar
Authors:Wickström, Hanna
Supervisor:Gunnarsdotter, Yvonne and Neikter, Lovisa
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:makt, urban norm, landsbygd, dagstidningar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6733
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6733
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Rural population
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2017 07:59
Metadata Last Modified:22 Aug 2017 11:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics