Home About Browse Search
Svenska


Abdoli Armaki, Shamin and Mattsson, Viktor, 2017. Kontextens betydelse för CSR- och hållbarhetsarbete inom finanssektorn : en fallstudie av två svenska sparbanker. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
564kB

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR), är ett begrepp som används för att beskriva företags samhällsansvar. Inom dagens forskning används ett flertal olika definitioner för att beskriva etiskt företagande. Den osäkerhet som råder gällande defitionen av CSR, ger upphov till en föreställning om “one-size-fits-all”, där CSR- och hållbarhetsarbete antas ha liknande utformning oavsett kontext. En bristfällig förståelse för kontexten kan ge upphov till ett CSR- och hållbarhetsarbete som inte är anpassat efter det lokala samhället. Detta kan påverka sparbankernas möjlighet att tillgodose de lokala behov som finns inom sparbankernas verksamhetsområde. Syftet med denna studie är således att undersöka om samt hur den lokala kontexten har en betydelse för hur sparbanker bedriver sitt CSR- och hållbarhetsarbete.

Valet av teorier har sin utgångspunkt i det teoretiska ramverk som bygger på Giddens struktureringsteori. I kombination med Giddens struktureringsteori används social nätverksteorin, social inbäddning samt legitimitetsteorin som utgångspunkt för studiens teoretiska syntes. Vidare baseras studien på en kvalitativ forskningsstrategi där data har insamlats genom semistrukturerade intervjuer som sedan utgjort grunden för det empiriska materialet.

Vidare visar studien att social inbäddning spelar en viktig roll inom sparbankernas CSR- och hållbarhetsarbete. Genom att vara socialt inbäddad får sparbanken en förståelse för de krav, behov och förväntningar som finns i den lokala kontexten. Den kontextuella förståelsen är en nödvändighet för sparbankernas möjlighet att erbjuda ett CSR- och hållbarhetsarbete som är anpassat efter den lokala kontextens förutsättningar. Vidare visar studien att den lokala kontexten har en betydelse för sparbankernas CSR- och hållbarhetsarbete. Detta med hänsyn till det ömsesidiga förhållande som råder mellan sparbanken och kontexten då de påverkas av varandra. Den lokala kontexten spelar därmed en viktig roll då sparbankerna behöver anpassa sitt CSR- och hållbarhetsarbete efter de värderingar, krav och behov som finns i den lokala kontexten. Den lokala kontexten har därmed en stor betydelse för sparbankernas möjlighet att anpassa sitt CSR- och hållbarhetsarbete efter de lokala förutsättningar som finns inom sparbankernas verksamhetsområden.

,

The purpose of this study is to examine if and how the local context has an effect on how a savings bank manage their Corporate Social Responsibility (CSR) and sustainability activities. This case-study has adopted a qualitative research strategy and the authors have collected the empirical material through semistructured interviews at two different savings banks in Enköping and Sala.

The theoretical framework is based on Giddens Structuration theory, Social network theory, Embeddedness and the Legitimacy theory. Furthermore, the theoretical framework is used to analyse and discuss the findings of the study. The results indicates that embeddedness has a significant role in shaping the savings banks CSR- and sustainability activities. Embeddedness plays a key role due to the fact that being embedded enables the savings banks to utilise the contextual specifics of the local environment. Hence, embeddedness plays a vital role in the savings banks ability to recognize and realize contextual opportunities. Additionally, the findings of this study indicates that the local context is crucial for the savings banks CSR- and sustainability activites. This is due to the fact of the savings banks need to adopt to the local demands, values and expectations within the context.

Main title:Kontextens betydelse för CSR- och hållbarhetsarbete inom finanssektorn
Subtitle:en fallstudie av två svenska sparbanker
Authors:Abdoli Armaki, Shamin and Mattsson, Viktor
Supervisor:Hakelius, Karin
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1097
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:CSR, Hållbarhet, Bank, Struktureringsteori, Sociala nätverk, Social inbäddning, Legitimitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6574
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6574
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2017 13:37
Metadata Last Modified:10 Jul 2017 13:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics