Home About Browse Search
Svenska


Sulander, Sanna, 2017. Ett steg i rätt riktning : digitalisering som en utvecklingsstrategi för en ö i yttre skärgården. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

På vilket sätt kan digitaliseringen vara en utvecklingsstrategi för en ö i yttre skärgården? Det är just denna övergripande fråga som står i fokus i denna kandidatuppsats inom ämnet landsbygdsutveckling. Syftet är att undersöka vilken betydelse utbyggnationen av det fiberbaserade bredbandet kan ha för en ö i yttre skärgården. Denna studie bygger på en kvalitativ metod med utgångspunkt i intervjuer med olika aktörer på ön Möja som är beläget i den yttre delen av Stockholms skärgård. 2013 fick Möjaskärgårdens ekonomiska fiberförening bifall på ansökan om stöd via Landsbygdsprogrammet 2007-2013 för utbyggnationen av det fiberbaserade bredbandet. Fibernätet täcker idag 35 öar i Möjaskärgården, och byggs än idag kontinuerligt ut till fler abonnenter. Olika aktörer på Möja har haft olika mål med utbyggnationen av fibernätet. Bland annat har det varit en vilja till att underlätta för eventuella inflyttningar till ön, det har också varit en vilja att bevara skolan och vården, men också att främja för olika verksamheter på ön. För vissa var fiberutbyggnaden en vägran att vara de som blir utan denna modernisering som digitaliseringen innebär. För Möja har alltså digitaliseringen varit en utvecklingsstrategi som varit den pusselbit som tidigare saknats.

,

In what way can digitalisation be a development strategy for an island in the outer archipelago? This is the main question for this thesis in rural development. The purpose of this thesis is to investigate what meaning the construction of fiber based broadband in the archipelago has for the people living there. This essay is a qualitative study based on interviews at the island Möja, located in the outer rims of the Stockholm archipelago. Year 2013 the community of Möja fiber association got an approval on their application for financial support by Landsbygdsprogrammet 2007-2013 for the construction of fiber based broadband. The fiber-optic network today covers 35 different islands, and is still expanding. The informants interviewed in Möja have different goals and hopes with the development of fiber based broadband. Some want to facilitate for people to move out to the island, others hope for the development of schools, health care and other operations on the island. To some, the construction of fiber was a way to refuse to be that community, which doesn´t develop and modernize. To Möja, digitalisation has been a strategy to fit one bit of the puzzle to become a modernized rural society.

Main title:Ett steg i rätt riktning
Subtitle:digitalisering som en utvecklingsstrategi för en ö i yttre skärgården
Authors:Sulander, Sanna
Supervisor:Neikter, Lovisa
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:digitalisering, fiberbaserat bredband, platskänsla, hopp, flexibilitet, kultur, tradition
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6552
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6552
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Development economics and policies
Rural population
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2017 12:11
Metadata Last Modified:06 Jul 2017 12:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics