Home About Browse Search
Svenska


Kohlström, Catrin, 2017. Utrustning för att hantera svårhanterliga katter och hundar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
865kB

Abstract

Djursjukskötare stöter i sitt arbete regelbundet på rädda, stressade och aggressiva katter och hundar som är svåra att hantera. Kunskap kring hur dessa bör hanteras på bästa sätt är därför viktig. Förutom olika hanterings- och fasthållningsmetoder finns det en mängd hjälpmedel och utrustning utformad för hantering av dessa patienter. En del utrustning syftar främst till att lugna nervösa djur och en del utrustning är främst skyddande för personalen vid hantering av aggressiva djur.
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilka olika hjälpmedel som finns beskrivna i den vetenskapliga litteraturen för att hantera svårhanterliga katter och hundar i klinikmiljön. Arbetet har även undersökt det vetenskapliga stödet som finns för respektive hjälpmedel.
Studien visar att det finns visst evidens för några av de hjälpmedel som presenteras i arbetet, däribland Pinch-induced behavioral inhibition för katter och Anxiety Wrap och ThunderShirt för hundar. Dessa kan med fördel användas kliniskt tills vidare. Fler, mer omfattande studier av dessa hjälpmedel med fokus på deras användning i klinikmiljö behövs dock för att styrka evidensen. Andra hjälpmedel som tas upp i arbetet är bland andra munkorgar, Air Muzzle, kattväska, handdukstekniker, Calming Cap, läderhandskar och tvångsstång. Dessa hjälpmedel finns omnämnda i ett flertal artiklar och böcker, dock utan tydliga hänvisningar till experimentella studier. Fler studier krävs för att styrka det vetenskapliga stödet för de flesta hjälpmedel som används inom djursjukvården.
Arbetet innehåller även en kort bakgrund till aggressivt beteende hos katt och hund i klinikmiljön; orsaker till beteendet, vanliga uttryck för rädsla och aggressivitet samt stressorsakade missvisande kliniska fynd.

,

Veterinary technicians regulary encounter frightened, stressed and aggressive cats and dogs that are demanding to handle. Knowledge about how to handle these patients in the best way is important. In addition to various handling and restraint techniques there is a great number of equipment and tools designed for handling these patients. Some of these tools primarily aims to calm down nervous animals and some is primarily protective for the personnel when handling aggressive animals.
This literature study has reviewed the various equipment described in the scientific literature for handling difficult cats and dogs in the clinical environment. The study has also examined the scientific evidence available for each equipment.
The study concludes that there is some evidence for a few of the tools that are included in the study, including Pinch-induced behavioral inhibition for cats and Anxiety Wrap and ThunderShirt for dogs. These tools can be used for the time being. However, additional studies of these devices focusing on their use in the animal clinic are necessary to strengthen the evidence. Other tools reviewed in the study include muzzles, Air Muzzle, cat bags, towels, Calming Cap, leather gloves and rabies poles. These tools are mentioned in a variety of articles and books, but without explicit references to experimental studies evaluating their use or effect. Additional studies are required to strengthen the evidence for most of the tools used in animal health care.
The study also includes a brief background for aggressive behavior in cats and dogs in the clinic environment; what causes this behavior, what signs of fear and aggressiveness can be seen in the animal's body language and what problems can be caused by stress in the form of misleading clinical findings.

Main title:Utrustning för att hantera svårhanterliga katter och hundar
Authors:Kohlström, Catrin
Supervisor:Olsén, Lena
Examiner:Penell, Johanna
Series:Examensarbete inom djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2017:17
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:utrustning, hjälpmedel, svårhanterlig, katt, hund
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6795
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6795
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2017 11:00
Metadata Last Modified:05 Sep 2017 11:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics