Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Matilda, 2017. Objektiv hältbedömning av hund : en jämförelse av tre metoder. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
699kB

Abstract

Detta arbete syftar till att jämföra användningsområden, för- och nackdelar samt felkällor med olika objektiva mätmetoder som används för att utvärdera hälta och
andra avvikande rörelsemönster hos hund. De metoder som undersöktes var kraftplatta, tryckmätningsmatta och 4Leg Check. Det är främst en litteraturstudie, men viss information om 4Leg Check har samlats in via intervjuer på mail. Kraftplatta kan användas för att utvärdera korsbandsskador, höftledsdysplasi och armbågsledsdysplasi så väl som degenerativ lumbosakral stenos och cervikal
spondylomyelopati. Fördelar med kraftplatta skulle kunna vara dess förmåga att mäta samtliga markreaktionskrafter och att det finns väldigt utförlig forskning kring metoden. Potentiella nackdelar inkluderar att vid användande av endast en platta kan hunden behöva gå många gånger fram och tillbaka för att få bra mätresultat, data kan vara svårt att samla in på små hundar på grund av deras kortare steglängd och neurologiskt påverkade hundar kan vara för okoordinerade i sina rörelser för att få bra mätningar. Variabler som kan påverka resultatet vid kraftplattemätningar inkluderar övervikt, hastighet och gångart, hur många gånger hunden måste gå fram och tillbaka över plattan samt hur rak i halsen den är vid mätningen. Tryckmätningsmatta är inte lika väl använt som kraftplatta, men de studier som finns visar att den kan användas för att utvärdera korsbandsskador, höftledsdysplasi och armbågsledsdysplasi. Den har också använts för att skilja hundar med skador på ryggmärgen från friska hundar eller de med ortopediska sjukdomar. Fördelar med tryckmätningsmatta är att den utöver markreaktionskrafterna också kan mäta variabler så som steglängd och den kan även ha lättare för att få bra datainsamlingar på små hundar eller de med neurologiska skador. Den största nackdelen är att den bara kan mäta vissa krafter och således bara användas för att utvärdera vissa sorters hältor. Möjliga felkällor är hastighet, övervikt och hur rak hunden är vid mätningen. I nuläget finns bara en studie på 4Leg Check. Studien är ännu ej publicerad, men
pekar på att metoden har hög mätosäkerhet och reliabiliteten mellan mätningar är låg till måttlig. Användande kliniker uppger att den främst används till friskvårdskontroller och uppföljning under rehabilitering. Förutom hög mätosäkerhet
och måttlig reliabilitet är den största felkällan att hunden inte står rakt under mätningen. Kraftplatta och tryckmätningsmatta är båda validerade för olika ortopediska
sjukdomar. Vidare forskning behöver koncentreras till framförallt neurologiska sjukdomar och hur de kan utvärderas med dessa metoder. 4Leg Check är ännu väldigt outforskad och vidare forskning och jämförelser med andra objektiva mätmetoder behövs innan den kan anses vara ett validerat instrument för att utvärdera viktfördelning hos hund.

,

The purpose of this study was to compare different objective gait assessment methods and examine their advantages, disadvantages, possible uses in and sources of error
for evaluating lameness and other irregular gait patterns in dogs. The examined methods were force plate, pressure sensitive walkway and 4Leg Check. It is mainly a study of already existing literature, aimed to summarise current studies, but some information regarding the 4Leg Check has been obtained via interviews. The force plate can be used to evaluate lameness due to cranial cruciate ligament disease, hip dysplasia and elbow dysplasia as well as degenerative lumbosacral stenosis and cervical spondylomyelopathy. Advantages include the capacity to measure all ground
reaction forces and a more extensive use in research. Potential disadvantages include the increased number of trials needed if only one force plate is used, small dogs may have too short a stride to be evaluated with a force plate and neurologically affected dogs may be too uncoordinated to allow proper collection of data. Sources of error include obesity, velocity, gait and number of trials.
The pressure sensitive walkway is not as commonly used as the force plate, but studies show that it can be used to evaluate weight loading between limbs in dogs with cranial cruciate ligament disease, hip dysplasia and elbow dysplasia. It has also been used to differentiate dogs with spinal cord injury from healthy dogs and those with orthopaedic disease. Advantages include the capacity to measure stride length as well as ground reaction forces and the ability to collect data from very small or neurologically affected dogs. The most important disadvantage is that it can only measure some forces and therefore only be used to evaluate certain types of lameness. Possible sources of error include velocity, obesity and straightness of the dog’s neck during data collection. Presently there has only been one study conducted on the 4Leg Check. It is currently unpublished, but the available abstract indicates that the measurement
uncertainty is high and the reliability between measurements is low to moderate. It is mainly used for health checks and for evaluating the effects of rehabilitation. The main source of error is if the dog does not keep its’ neck straight during data collection. The force plate and pressure sensitive walkway are both validated for use with
various orthopaedic diseases. Further research needs to focus primarily on neurologic diseases and how they can be evaluated with these methods. The 4Leg Check is currently unexplored and further research and comparisons against other objective methods is required before it can be considered a validated method to assess weight
distribution in dogs.

Main title:Objektiv hältbedömning av hund
Subtitle:en jämförelse av tre metoder
Authors:Andersson, Matilda
Supervisor:Bergh, Anna
Examiner:Löfqvist, Ninnie
Series:Examensarbete inom djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2017:2
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:kraftplatta, tryckmätningsmatta, 4Leg Check, hälta, hund
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6792
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6792
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2017 10:49
Metadata Last Modified:05 Sep 2017 10:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics