Home About Browse Search
Svenska


Månsson, Emil and Olausson, Anneli, 2017. Motstånd för entreprenörskap på landsbygden : en fallstudie om hur motstånd kan manifesteras i den gotländska socknen När. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
736kB

Abstract

Entreprenörskap bidrar till utveckling genom dess förmåga att använda resurser och driva marknaden framåt. Den ekonomiska tillväxten inom regioner är kopplade till lokala entreprenörer som påverkas av kontexten. Entreprenörskap kan ses som en process, där individer i grupp eller enskilt identifierar möjligheter och utvecklar dessa i ekonomiska och sociala sammanhang. Kontexten kan beskrivas som möjligheter och begränsningar i en given situation, som påverkar den entreprenöriella processen. Studiens problem ligger i svårigheten att identifiera motstånd som finns i den entreprenöriella processen, samt vad entreprenören upplever som tydligast och betydelsen dessa har för individen att fortsätta eller utveckla sin entreprenöriella verksamhet.

Syftet är att identifiera olika motstånd som kan finnas på landsbygden och skapa en förståelse för vilken betydelse dessa har för den entreprenöriella processen. Syftet uppfylls genom att studera individer och företag på landsbygden När på Gotland. Trots de motstånd som kan identifieras i landsbygdskontexten, finns en vilja att fortsätta verka och leva i socknen. Därför har vi studerat vilken betydelse motstånd vi identifierat har för påverkan på den entreprenöriella processen. Studien fokuseras främst på direkta och indirekta interna motstånd eftersom dessa dimensioner har identifierats som särskilt intressanta i kontexten.

En abduktiv ansats har använts och den kunskapsteoretiska ståndpunkten är tolkningsinriktad, eftersom avsikten är att förstå och tolka den socialt upplevda verkligheten. Den ontologiska ståndpunkten är konstruktionistisk, där vi utgår ifrån att de sociala konstruktioner som studeras skapas av aktörerna själva. Det teoretiska avsnittet bygger på tidigare forskning som har konkretiserat entreprenörskap genom att se det som en entreprenöriell process. Vidare bygger det teoretiska avsnittet på teori om socialt kapital och motstånd.

Studien visar att interna motstånd är tydligast. Dessa hindrar entreprenören genom att det bl.a. minskar entreprenörens driv och resurser, vilket avstannar den entreprenöriella processen. Det sociala nätverket är avgörande genom resurserna från socialt kapital och inbäddning. Internt direkt motstånd kan leda till internt indirekt motstånd, som hindrar entreprenören i sin självuppfyllelse och självtillit. Motstånd kan även hindra den entreprenöriella processen, genom att fokusera på det sociala nätverket, istället för att fortsätta den entreprenöriella processen. Motstånd kan dock även uppmuntra vissa entreprenörer, genom den energi som motstånd kan tillföra.

Studien bidrar till ökad förståelse för att den entreprenöriella processen och kontexten i hög grad interagerar med varandra. Vi visar hur motstånd kan manifesteras i en socken där entreprenörskapet är starkt kopplat till kontexten. Det visar att entreprenörskap och motstånd kan ses som en dualitet.

,

Entrepreneurship is important for a sustainable society through its ability to use available resources and enable the market to move forward. The purpose of this study is to examine resistance in a rural area in order to provide a deeper knowledge about how resistance can manifest in a parish and what consequence it can have on the entrepreneurial process. With an abductive and qualitative approach twelve people with different rural connections have been interviewed. The study is limited to the context of När, Gotland.

This thesis indicates that the entrepreneurial process is influenced by its context. Resistance in the context we identified affected the entrepreneurial process in both negative and positive energy. Context affects the entrepreneur’s opportunities, obstacles, realization of ideas, and thus creates conditions for rural development. With an abductive approach the results from this thesis can only be seen as probable, which is cause for critique. We hope that with this study entrepreneurs gain awareness of how their context can affect the entrepreneurial process. We therefore conclude this study with suggesting relevant research areas in the field.

This study contributes to an increased understanding that the entrepreneurial process, resistance, and its context all greatly interact with each other. Our study also illustrates that entrepreneurship and resistance can be seen as a duality.

Main title:Motstånd för entreprenörskap på landsbygden
Subtitle:en fallstudie om hur motstånd kan manifesteras i den gotländska socknen När
Authors:Månsson, Emil and Olausson, Anneli
Supervisor:Gaddefors, Johan
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1075
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Motstånd, landsbygd, entreprenörskap, socialt kapital, kontext, inbäddning, nätverk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6491
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6491
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2017 11:28
Metadata Last Modified:05 Jul 2017 12:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics