Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Simon and Norberg, Oscar and Nzobonimpa, Jean-Claude, 2017. Lantbrukares möjligheter att utveckla sin verksamhet som effekt av en Plan Vivo-certifiering : en fallstudie av lantbrukare i Kagera, Tanzania. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Lantbrukare i Afrika söder om Sahara möter en rad utmaningar i form av fluktuerande tillväxt i ekonomin, stora svängningar i råvarupriser, bristande infrastruktur, torka och ökande erosion som gör jordbruket sårbart för klimatförändringar. Dessutom begränsas lantbrukarens möjligheter till verksamhetsutveckling av tillgången på kapital, tidigare kunskap, kontaktnät och förmåga att hantera risker. En möjlighet för lantbrukaren som enligt litteraturen kan bidra till verksamhetsutveckling är att certifiera sig inom agroforestry. Det finns dock olika uppfattningar om vilka fördelar som tillkommer lantbrukaren som en effekt av en certifiering.
Plan Vivo är en standard vars ramverk syftar till att utveckla och stödja de fattiga på landsbygden genom betalning för ekosystemtjänster och använder sig av agroforestry som odlingsmetod där träd integreras med grödor. Syftet med studien är att undersöka hur lantbrukares möjligheter för verksamhetsutveckling påverkas av en Plan Vivo-certifiering utifrån lantbrukarens perspektiv.

För att besvara studiens syfte och fånga lantbrukarnas subjektiva uppfattning har en fallstudie av fem lantbrukare utförts i regionen Kagera, Tanzania. En litteraturgenomgång med en kontextbeskrivning av certifiering som fenomen och lantbrukares situation som entreprenör i Östafrika återgavs för att ge läsaren en djupare förståelse. Genom ett analytiskt ramverk baserat på möjligheter för verksamhetsutveckling har lantbrukaren betraktats som en aktiv entreprenör vilken ansluter sig till en Plan Vivo-certifiering.

Studien visar på att en Plan Vivo-certifiering bidrar till möjligheter för verksamhetsutveckling för anslutna lantbrukare. Dessa möjligheter har identifierats utifrån fyra teman: Entreprenöriell kompetens, socialt nätverk, finansiering samt riskhantering och diversifering.
En viktig slutsats som kan dras utifrån denna fallstudie är att samtliga lantbrukare som varit föremål för studien utifrån sitt perspektiv endast upplevt möjligheter med en Plan Vivo-certifiering.

,

The purpose of this study is to investigate farmers’ perspective on a Plan Vivo-certification with particular focus on business development and opportunities that derive of it. Previous studies show different views regarding the effects of certification on farmers but many of them tend to focus on livelihoods. However, this study highlights the farmers’ perspective on a Plan Vivo-certification as well as opportunites for business development which many studies have not taken into consideration before.

Literature and empirical findings show that an agroforestry certification can contribute to opportunities for business development. The Plan Vivo-standard is a framework that benefits the livelihood of farmers, where they are compensated for local ecosystem services.
An analytical framework was developed, based on entreprenurship theory, to investigate farmers’ perspective on business development in the context of the Plan Vivo certification scheme in East Africa.

The case study was conducted in Kagera, Tanzania where five Plan Vivo-certified farmers were interviewed. An important conclusion is that the interviewed farmers experienced opportunities for business development from the Plan Vivo-certification. The identified opportunities due to the certification were classified in four categories that include entrepreneurial competencies, social network, financing, risk management and diversification.

Main title:Lantbrukares möjligheter att utveckla sin verksamhet som effekt av en Plan Vivo-certifiering
Subtitle:en fallstudie av lantbrukare i Kagera, Tanzania
Authors:Johansson, Simon and Norberg, Oscar and Nzobonimpa, Jean-Claude
Supervisor:Langendahl, Per-Anders
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1077
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp, NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Verksamhetsutveckling, Certifiering, Fallstudie, Tanzania, Agroforestry, Plan Vivo, Entreprenörskap
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6570
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6570
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2017 11:55
Metadata Last Modified:10 Jul 2017 11:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics