Home About Browse Search
Svenska


Carlström, Amanda and Ramvall, Anna, 2017. Samverkan inom CSR : en fallstudie genom Martin & Servera på Svenska Sojadialogen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
489kB

Abstract

I den här uppsatsen undersöks samverkan för att nå en mer hållbar sojaproduktion. Det innebär att företag tillsammans med en NGO har valt att gå samman för att gemensamt nå en lösning på ett större komplext problem, vilket här är produktionen av soja. Samverkan kan ses som en del av företagets CSR-strategi. Företag kan välja att arbeta med CSR på olika sätt vilket gör det intressant att undersöka hur ett företag ser på just samverkan som en del av sin strategi. I sin strategi väljer företag också att använda kommunikation på olika sätt. Därför kommer denna uppsats även undersöka hur företagets kommunikationsstrategi kan kopplas till deras samverkan.

För att undersöka samverkan ur ett företagsperspektiv används en kvalitativ fallstudie på foodservice-företaget Martin & Servera och deras engagemang i Sojadialogen. För att visa vad som tidigare skrivits inom ämnet börjar teorikapitlet med att sammanfatta samverkan sen kommer en kort beskrivning av ett tidigare examensarbete på Sojadialogen. Vidare i kapitlet presenteras sedan lämpliga teorierna för ämnet. Först kommer intressentteori som är relevant för ämnet eftersom intressenter påverkar ett företags strategier på olika sätt. Slutligen presenteras kommunikationsteori och även där kan företag använda sig av olika strategier.

Insamlad empiri för studien visar att företagets intressenter påverkar företaget att samverka i Sojadialogen genom att bland annat ställa krav på företagets produkter. Det framgår också att företagets samverkan används som ett stöd för företaget att driva arbetet med CSR-frågor framåt och därmed också svara på produktkraven från intressenter. Det är framförallt empiri, teori och litteraturgenomgång som ligger till grund för analysen. I analysen undersöks hur väl empirin kan kopplas till teorierna och även hur väl empirin stämmer överens med tidigare litteratur.

Fallstudien visar att företags engagemang påverkas av bland annat företagets nyckelpersoner och hur samverkansgruppen är utformad. Även dialogen är viktig eftersom den gör att arbetet i samverkansgruppen och företagets enskilda arbete drivs framåt i gemensam takt. Företag använder också sin kommunikationsstrategi mot intressenter för att öka deras medvetenhet i specifika frågor som till exempel soja, men också för att öka intressenters förståelse för företaget. Den här studien är gjord utifrån ett företagsperspektiv. För framtida forskning hade det varit intressant att undersöka andra medlemmar inom Sojadialogen för att kunna jämföra resultatet. Slutligen kan det konstateras att det finns en del utmaningar med samverkan som påverkar företagets deltagande, men om det fungerar kan företaget få stöd i sitt eget arbete med specifika frågor som soja.

,

Soya is used both directly as food but also as feed for cattle and in various other products. This means that problems with the soya production affect many different industries, but also the conditions for the producers and the effects on the environment. One way of handling the complexity of such problems is cooperation between different parts of a value chain. One cooperative effort driven by the Swedish food industry and WWF is Svenska Sojadialogen. This initiative will be studied through a case study of the Swedish foodservice company Martin & Servera and their participation in Svenska Sojadialogen.

What appeared as important throughout the study to how well the cooperation works is that the members have an open communication and that there is an independent driving force that can push the initiative forward. Transparency and realism are also two important factors if the cooperative effort is going to work. What limits the results is that only one interview was performed. The study could have given a more interesting perspective if more views had been captured.

Cooperation is currently a relatively popular field of study, but what hasn’t been extensively explored is how companies from different industries cooperate with an NGO to try and find a solution to a shared problem. Svenska Sojadialogen has only once before been studied, mostly because it is such a new initiative.

Main title:Samverkan inom CSR
Subtitle:en fallstudie genom Martin & Servera på Svenska Sojadialogen
Authors:Carlström, Amanda and Ramvall, Anna
Supervisor:Langendahl, Per-Anders
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1073
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Samverkan, Soja, CSR, Intressenter, Kommunikation, Foodservice, Livsmedel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6486
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6486
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2017 10:44
Metadata Last Modified:05 Jul 2017 10:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics