Home About Browse Search
Svenska


Schmidt, Matilda, 2017. I skuggan av storstadssamhället : en studie kring vardagslivet i två byar i Jämtland. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna uppsats är en berättelse om vardagslivet i Ammerön och Revsund, två byar i sydöstra Jämtland. Syftet är att skapa förståelse för den vardagsmiljön människorna i Ammerön och Revsund lever och bor i. Under årtionden har landsbygden diskuterats i media med ord som nedgång och kris, samtidigt som människor inte bara har fortsatt att bo och leva där, utan många också gjort stora insatser för att fortsätta hålla bygderna vid liv. Jämfört med städerna är levnadsförutsättningarna tveklöst olika, men frågan kvarstår, befinner sig landsbygden verkligen i en kris? Jag har intervjuat informanter som bor i Ammerön och Revsund. Genom att studera platserna och intervjua människor kunde jag lyfta fram vardagen knutna till olika ekonomiska, kulturella och sociala kapital. En ’plats’ kännetecknas inte minst av den materiella omgivning som generationer av människor skapat genom handlande. Historier som informanterna berättade kan betraktas genom begreppet den interaktiva samhällsstyrningen, ’governance’ som innebär att ansvaret och makten fördelas mellan olika aktörer. Där interaktionerna mellan dessa blir avgörande för hur samhället utformas. Vad som utifrån betraktat kan tolkas som kaos eller ordning på landsbygden, kan bero på politiska förändringar i byarna. Den gemenskap som är viktig för allt liv i byarna har jag valt att beskriva med termen ’medlemskap’, såväl formella som informella. Ammerön och Revsund kan förstås vara i en kris på grund av bristen på befolkningsökning och en uttunnad lokal service, men det levda vardagslivet framstår som rikt, mångfacetterat och bygger på en stark gemenskap.

,

This thesis is a story about the everyday life in Ammerön and Revsund, two villages in southeast of Jämtland. The purpose is to create an understanding of the everyday environment in which people of Ammarön and Revsund live. For decades the rural areas have commonly been discussed in media with words like downfall and crisis, but at the same time people have kept living there, while making a conscious effort to try to keep the rural areas alive. In comparison to the living standards in bigger cities there are clear differences, but the question remains, whether the rural areas actually are in a state of crisis? I have interviewed informants that live in Ammerön and Revsund. By studying the places and interviewing people I could emphasize daily life linked to different economic, cultural and social capital. A ’place’ is characterized by the material environment that generations of people have created through agency. The stories of the informants can be viewed through the concept of ’interactive governance’, which implies that responsibility and power is shared between different actors and where the interactions between these determine how the society is being shaped. What may from the outside be perceived as chaos or order, may be an outcome of political changes in the villages. I have chosen to describe the sense of community, which is essential for all life in the villages, by the terms formal and informal ’membership’. Ammerön and Revsund may of course be in crises because of lack of population growth and service shortage, but the lived daily life appears rich, multifaceted and builds on a strong sense of community.

Main title:I skuggan av storstadssamhället
Subtitle:en studie kring vardagslivet i två byar i Jämtland
Authors:Schmidt, Matilda
Supervisor:Hansen, Kjell
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Ammerön, ekonomiska förutsättningar, föreningar, gemenskap, kultur, landsbygd, Revsund, socialt kapital, utveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6454
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6454
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:26 Jun 2017 11:13
Metadata Last Modified:26 Jun 2017 11:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics