Home About Browse Search
Svenska


Svernhage, Maria, 2017. Svullnad i kotled och kotsenskida hos häst : hur mäter man objektivt?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
272kB

Abstract

Vid ortopediska undersökningar är det viktigt att utvärdera om svullnad i synoviala strukturer föreligger. Graden av svullnad kan användas för att följa en patient under behandling och rehabilitering. På häst används vanligen palpation för att bedöma svullnad i leder och andra synoviala strukturer. En mer objektiv men fortfarande lättanvänd metod för att mäta ledsvullnad skulle vara till stor nytta. Exempelvis används inom humansjukvården måttband för att mäta svullnad kring vristen.
I denna studie studerades repeterbarhet och reproducerbarhet för mätning av svullnad i kotled och kotsenskida på häst med måttband respektive skänkelmätare. Syftet var att öka kunskapen för hur man objektivt och på ett enkelt sätt kan bedöma svullnad i kotledsområdet. I två delstudier gjordes upprepade mätningar under två på varandra följande dagar. Intraclass-Correlation-Coefficient (ICC) användes för att beräkna intra- och interreliabilitet, det vill säga hur lika flera uppmätta mätvärden, uppmätta av en mätare, respektive två mätare, är varandra.
Studien visade på en ”mycket bra” intrareliabilitet för mätning av kotled och kotsenskida med såväl måttband som skänkelmätare. Studien visade även på ”mycket bra” interreliabilitet för mätning av omkretsen av kotsenskidan med måttband. En av två delstudier visade på ”mycket bra” interreliabilitet för mätning av kotleden med skjutmått medan den andra delstudien visade på ”låg” till ”mycket låg” interreliabilitet. Interreliabiliteten för mätning av kotleden med måttband och för mätning av kotsenskidan med skjutmått eller med måttband ifrån gaffelband till gaffelband är från ”mycket dålig” till ”måttlig”. Med andra ord fås, vid alla de studerade typerna av mätningar, i hög grad samma resultat när upprepade mätningar görs av samma person men inte i lika hög grad då olika personer utför mätningarna.
Mätmetoderna har potential att fungera bra, framför allt för att kunna följa ett tillstånd, och se om en förändring fås mellan mätningar före och efter en intervention, då de utförs av samma mätare. Ytterligare studier behövs, inte minst för att finna en metod med högre interreliabilitet för att bättre kunna jämföra och bedöma olika behandlingsmetoder.

,

In orthopaedic examinations it’s important to evaluate if there is any swelling in synovial structures. The degree of swelling can be used to monitor a patient during treatment and rehabilitation. When examining a horse, the most commonly used method to assess swelling, is by palpation. Finding a more objective, but still easy to use, method for measuring joint swelling would be of great benefit. For example tape measure is used in human healthcare for measuring swelling around the ankle.
This study evaluated the repeatability and reproducibility of measurements of the fetlock joint and the digital sheath, with tape measure as well as with a slide caliper. The aim was to increase the knowledge of how to objectively and in a simple manner assess swellings in and around the fetlock joint. In two sub-studies horses were measured repeatedly during two consecutive days. Intraclass-Correlation-Coefficient (ICC) was used to calculate the intra- and interreliability, i.e. how similar the multiple measurements, from the same horse the same day measured by the same person or by two different persons, are to each other.
The intrareliability for measuring the fetlock joint and the digital sheath both with tape measure and slide caliper was “excellent”. Also the interreliability for measuring the circumference of the digital sheath with tape measure was “excellent”. One, of the two sub-studies showed that the interreliability for measuring the fetlock joint with slide caliper was “excellent”, but in the other sub-study the interreliability for this measure was from “bad” to “low”. The interreliability for measuring the digital sheath with slide caliper or with tape measure from the medial to the lateral suspensory ligaments and for measuring the fetlock joint with tape measure were from “bad” to “moderate”. In other words, for all the studied types of measuring multiple measurements were very similar to each other when repeated by the same person and less similar to each other when measured by different persons.
The measurement methods have the potential to work well, especially to monitor the condition and evaluate if a change is obtained before and after an intervention if the same person carries out the measurements. Further studies are needed to document methods that can be used to objectively compare different treatments.

Main title:Svullnad i kotled och kotsenskida hos häst
Subtitle:hur mäter man objektivt?
Authors:Svernhage, Maria
Supervisor:Bergh, Anna and Connysson, Malin
Examiner:Roepstorff, Lars
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2017:64
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:ledsvullnad, kotled, kotsenskida, häst, måttband, skänkelmätare, skjutmått, joint swelling, fetlock joint, digital sheath, horse, tape measure, slide caliper
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6428
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6428
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:12 Jun 2017 11:18
Metadata Last Modified:16 Feb 2018 00:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics