Home About Browse Search
Svenska


Gustavsson, Sandra, 2017. Utvärdering av provtagningsmetodiken vid luftvägsinfektion hos kalv. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
827kB

Abstract

Luftvägsinfektioner är vanligt förekommande hos svenska kalvar, framför allt i specialiserad
slaktnötsuppfödning. Vid utredning av problematiken är provtagning, isolering av bakterier och
resistensbestämning väsentliga delar. Provtagning med en provtagningspinne i kalvens näshåla
är den provtagningsmetod som rutinmässigt används. En förbättrad provtagningsmetodik, till
exempel vilken provtagningspinne som används, skulle kunna öka chanserna att isolera de
sjukdomsframkallande bakterierna.
I studien besöktes tio besättningar med specialiserad slaktnötsuppfödning för provtagning av
totalt 100 kalvar. Varje kalv provtogs med 3-4 olika provtagningspinnar (A-svabb, E-svabb,
uteruspinne och MWE-svabb) med syftet att jämföra de olika provtagningspinnarnas förmåga
att ge relevanta bakteriefynd. A-svabben som oftast används påvisades ge signifikant sämre
isoleringsfrekvens än övriga svabbar. E-svabben var den svabb som upplevdes vara den bästa
kompromissen mellan isoleringsfrekvens, pris och användarvänlighet. Studien påvisade inga
signifikanta skillnader mellan bakteriefloran hos kalvar med respektive utan luftvägssjukdom.
Resistensbestämning av isolerade bakteriestammar påvisade penicillin- och ampicillinresistent
Pasteurella multocida i tre besättningar, en egenskap som endast påvisats vid två tillfällen
tidigare i Sverige. Mycoplasma bovis, en förhållandevis ny bakterie i Sverige som riskerar att
orsaka svårbehandlad luftvägssjukdom, påvisades i två besättningar. Dessa fynd talar för
betydelsen av provtagning och smittskyddsarbete.
SUMMARY
Respiratory infection is common among Swedish calves, not least in specialized beef
production. While investigating the issue, sampling, bacterial isolation and antimicrobial
susceptibility testing are essential elements. Sampling with a swab into the nasal cavity of the
calf, is the method of sampling routinely used. An improved methodology of sampling, by such
as choice of swab, has the potential to increase the ability to isolate the disease-causing bacteria.
The study included ten herds of beef cattle for sampling of in total one hundred calves. Each
calf was sampled with 3-4 different types of swabs (A-swab, E-swab, uterine swab and MWEswab)
with the aim of comparing the capacity of the swabs to yield relevant bacteriological
findings. The swab mainly used in practice, the A-swab, was found to give a significantly lower
isolation frequency than the other swabs tested. The E-swab was perceived to be the best
compromise between isolation rate, cost and ease of use. The study showed no significant
difference between the nasal bacterial flora of calves with and without respiratory symptoms.
Antimicrobial susceptibility testing of isolated bacterial strains demonstrated penicillin and
ampicillin resistent Pasteurella multocida in three herds, a property only found twice before in
Sweden. Mycoplasma bovis, a relatively rare bacterium in Sweden and which is known to cause
respiratory disease that is hard to cure, was detected in two herds. These findings highlight the
importance of sampling and of preventive disease control.

Main title:Utvärdering av provtagningsmetodiken vid luftvägsinfektion hos kalv
Authors:Gustavsson, Sandra
Supervisor:Tråven, Madeleine
Examiner:Johansson Wensman, Jonas
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2017:21
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:luftvägsinfektion, kalv, provtagningsmetodik, bakteriologi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6328
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6328
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:12 Apr 2017 10:43
Metadata Last Modified:12 Apr 2017 10:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics