Home About Browse Search
Svenska


Eliasson, Sandra, 2017. Att planera en museiträdgård : Glimmingehus som fallstudie. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Det här arbetet har undersökt hur en trovärdig historisk trädgård skulle kunna implementeras i museiverksamheten vid Glimmingehus, som är en medeltidsborg i högreståndsmiljö på Österlen i Skåne. Uppsatsen börjar med att sätta Glimmingehus i sin historiska kontext. Jag undersökte också om det fanns några möjliga belägg för en trädgård på platsen sedan tidigare. För att museiträdgården skulle bli historiskt trovärdig studerade jag utformningar och innehåll av medeltida trädgårdar både i Europa och Skandinavien. De vanligaste trädgårdsanläggningarna i Skandinavien, både för högre och lägre stånd, har varit kål-, örta-, humle- och frukt(träd)gård, men innehållet verkar inte ha varit strikt uppdelat eftersom en växt kunde ha flera funktioner. I det europeiska källmaterialet nämns paradisträdgården mest för högreståndsmiljöer, men det går att anta att det förekom nyttoträdgårdar. Själva växtmaterialet är svårare att närma sig. Jag har använt mig av skriftliga källor, men även av arkeologiska undersökningar. Eftersom det finns lite material att utgå ifrån har jag fått samla information från olika källor och pussla ihop trädgårdens utseende och innehåll. Jag har även utgått från museiverksamhetens krav på tillgänglighet och möjlighet för pedagogisk verksamhet i mitt förslag på utformning och innehåll. Mitt arbete mynnar ut i ett gestaltnings- och innehållsförslag för hur en museiträdgård kan utformas för att fungera i verksamheten vid Glimmingehus idag.

,

This study has investigated how a historical accurate garden could be implemented in the activities in the museum at Glimmingehus, which is a medieval castle in high nobility context located in Österlen in Scania. The thesis starts by putting Glimmingehus in its historic context. I also studied if there were any possible evidence of a garden at the site at earlier time. For the museum garden to be historical accurate I studied forms and content of the medieval gardens in Europa and Scandinavia. The most common gardens in Scandinavia, for both high and low social classes, were the cabbage-, herb-, hop- and fruit gardens, but the content does not seem to be as strictly divided since a plant could have more than one funktion. In the European sources it is the garden of paradise that seem to be the most common in the aristocratic setting. But one can assume that there were utility gardens. The plant material is harder to come close to. I have used written sources but also archaeological investigations. Since there is a scarcity of sources I have had to collect information from many different sources and piece together the form and content of the garden. I have also taken into account the requirements from the museum regarding accessibility and the suitability for educational activities when I propose form and contents of the garden. My work results in a design- and content proposal for how a museum garden can be designed to operate in the activities at Glimmingehus today.

Main title:Att planera en museiträdgård
Subtitle:Glimmingehus som fallstudie
Authors:Eliasson, Sandra
Supervisor:Ahrland, Åsa and Nordmark, Lotta
Examiner:Gunnarsson, Allan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:historisk trädgård, medeltida trädgård, trädgårdsrekonstruktion, trädgårdsarkeologi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6378
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6378
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:History
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:28 Apr 2017 11:15
Metadata Last Modified:26 Sep 2017 11:25

Repository Staff Only: item control page