Home About Browse Search
Svenska


Ielejs, Klāvs, 2017. Trends in wood biofuel production, marketing and utilization in Latvia. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
677kB

Abstract

Wood biofuel production and use of wood biofuel is an important part of the Latvian economy because it is an alternative to fossil energy sources. That encourage to the preservation of the environment and offers an opportunity to achieve the objectives set by the EU and Latvia in relation to the use of renewable energy production. The aim of thesis is to examine the literature on wood bioenergy production, marketing in Latvia. Wood biofuel producers and experts are questioned within their challenges and prospects in wood biofuel production and marketing in Latvia. Data were collected from 107 wood biofuel companies using interviews and were analyzed using SWOT and simple percentages. The results showed that almost 100% of the wood biofuel in Latvia are produced from local wood raw materials. Wood is the most important domestic household fuel in Latvia, and opportunities in biofuel domestic and export markets exist in the country. Latvia has great potential to increase its energy supply system using biofuel products and become less dependent on fossil fuel. Biofuel producers in Latvia face challenges such as shortage of raw materials, unstable market prices, and difficulties in accessing funds for investment as well as institutional rules and regulations. In order to achieve Latvian renewable energy policy goals an effective national policy is required to promote the use of renewable energy.

,

Koksnes biokurinamā ražošana un izmantošana ir svarīga Latvijas ekonomikas daļa, jo tā ir alternatīva fosilajiem enerģijas resursiem. Tas veicina vides saglabāšanu un sniedz iespēju sasniegt ES un Latvijas izvirzītos mērķus attiecībā uz atjaunojamās enerģijas izmantošanu. Šī diplomdarba mērķi ir pārskatīt pieejamo literatūru par koksnes biokurinamā ražošanu, realizāciju un izmantošanu Latvijā. Tāpat jāizskata arī koksnes biokurinamā ražotāju un ekspertu viedokļi par problēmām, kas saistītas ar koksnes biodegvielas ražošanu un tirdzniecību Latvijā. Dati tika apkopoti no 107 koksnes biokurinamā ražošanas uzņēmumiem, izmantojot intervijas, un analīzē izmantojot SWOT analīzi. Rezultāti parādīja, ka gandrīz 100% Latvijas koksnes biodegvielas tiek ražoti no vietējām koksnes izejvielām. Koksne ir vissvarīgākais vietējais mājsaimniecības kurināmais Latvijā, un valstī pastāv iespējas izmantot biokurinamo vietējā un eksporta tirgos. Latvijai ir liels potenciāls palielināt enerģijas apgādes sistēmu, izmantojot biokurinamā produktus, un kļūt mazāk atkarīgai no fosilā kurināmā. Biokurinamā ražotāji Latvijā sastopas ar tādiem izaicinājumiem kā izejvielu trūkums, nestabilas tirgus cenas un grūtības piekļūt investīcijām, kā arī institucionāliem noteikumiem un likumiem. Lai sasniegtu Latvijas atjaunojamās enerģijas politikas mērķus, ir nepieciešama efektīva valsts politika atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanai.

Main title:Trends in wood biofuel production, marketing and utilization in Latvia
Authors:Ielejs, Klāvs
Supervisor:Ezebilo, Eugene Ejike
Examiner:Agestam, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SM001 Euroforester - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:Biofuel production, Latvia renewable energy sector, wood biofuel producers, energy policy goals
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6312
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6312
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forest injuries and protection
Language:English
Deposited On:11 Apr 2017 09:58
Metadata Last Modified:11 Apr 2017 09:58

Repository Staff Only: item control page