Home About Browse Search
Svenska


Eneqvist Staflin, Sarah, 2017. Bestämning av optimal skördetidpunkt och lagringspotential för äpple med DA-meter. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

För att kunna tillgodose marknadens och konsumenternas krav på högkvalitativ frukt krävs en långsiktig strategi för hantering av frukt vid och efter skörd. Därför har en ny metod tagits fram som på ett exakt och icke-destruktivt sätt bestämmer optimal skördetidpunkt och lagringsduglighet. Syftet med detta arbete var att utvärdera användningen av det icke-destruktiva, praktiska och korrekta instrumentet, DA-mätare. Försöket utfördes på äpplesorterna ’Aroma’ och ’Discovery’. Flera mognadsindex bedömdes för att avgöra mognadsgraden för äpple (Streif index, fasthet, stärkelsenedbrytning, total löslig torrsubstans och respirationshastighet). Den portabla spektrometern, DA-meter (klorofyll absorbans index (IAD)), kontrollerar fruktmognaden genom att mäta klorofyllnedbrytning (skillnaden i absorbans mellan 670 och 720 nm) under skalet. DA-mätaren utvärderades för att kunna ersätta dessa mognadsindex med en mer praktisk och icke-destruktiv metod. Resultaten visar att det finns korrelationer mellan alla de destruktiva metoder som använts i försöket och plockningstiderna (mognadsgrad). De destruktiva index som visar en tydlig korrelation med plockningstiden har även tydlig korrelation med respirationshastigheten och kan därmed användas som lämpliga mognadsindex. Dessa index är stärkelsenedbrytning och fasthet för ’Discovery’, samt total löslig torr substans och Streif index för ’Aroma’.
IAD-värdet visade en mycket stark negativ korrelation med plockningstiden och med respirationshastigheten för båda äpplesorterna. Därför kan IAD-värdet användas som ett index för att bestämma den optimala skördetidpunkten. Eftersom resultaten visade mycket stark korrelation mellan destruktiva mognadsindex och IAD-värdet, kan dessa destruktiva metoder ersättas med DA-mätare för mer exakt bestämning av mognadsgrad. Lagringspotentialen för de två äpplesorterna kan bedömdas med hjälp av IAD. Denna studie visar att ’Discovery’ bör skördas inom intervallen IAD 1,0 - 1,5 och lagras under maximum 11 veckor, för att få så bra lagringspotential som möjligt. Medan ’Aroma’ bör skördas vid ett IAD- värde mellan 1,6 - 1,9 och lagras under 12 veckor.

,

To meet market and consumer demand for high quality fruit a long-term strategy for how to handle fruit during and after harvest is required. Therefore, a new method has been developed that accurately and non-destructively determine the optimal harvest date and storability. The purpose of this work was to evaluate the use of the non-destructive, practical and accurate instrument DA-meter. The trial was performed on apple varieties 'Aroma' and 'Discovery'. Several maturation indices were assessed to determine the level of maturity of apple (Streif index, firmness, starch degradation, total soluble solids and respiration rate). The portable spectrometer, DA-meter (chlorophyll absorbance Index (IAD)), were evaluated to replace these methods with a more practical and non-destructive method. The results showed close correlations between all the destructive methods used in this study and picking times. The destructive indices which showed clear correlations with picking times as well as with respiration rate should be used as optimal maturity index. These destructive indices were starch degradation and firmness for ‘Discovery’ and Streif Index and total soluble solids for ‘Aroma’.
IAD value showed strong correlation with picking time and respiration rate at harvest. Therefore, different destructive maturity indices can be replaced with DA-meter to determine the optimal harvest time for either cultivars. The storage potential of the two apple cultivars could be assessed using IAD values. This study showed that 'Discovery' should be harvested in the ranges of 1.0 - 1.5 IAD and stored for maximum 11 weeks in air, to get as good storage potential as possible, while 'Aroma' should be harvested at IAD value between 1.6 and 1.9 and stored for 12 weeks in air.

Main title:Bestämning av optimal skördetidpunkt och lagringspotential för äpple med DA-meter
Authors:Eneqvist Staflin, Sarah
Supervisor:Tahir, Ibrahim
Examiner:Olsson, Marie
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:äpple, optimal skördetidpunkt, mognadsindex, DA-meter, fruktkvalitet, lagringssjukdom
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6273
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6273
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Food processing and preservation
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Mar 2017 09:37
Metadata Last Modified:10 Mar 2017 05:01

Repository Staff Only: item control page