Home About Browse Search
Svenska


Segersson, Carl and Spjut, Victor, 2016. Skotningsarbete i gallring med avseende på körning i arbetet. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Skogsbruket står under ständig effektivisering inom olika områden för att öka produktiviteten. Holmen Skog är inget undantag i det sammanhanget och har under senare tid varit fundersam över hur utvecklingen har sett ut på skotningsfronten i gallring. Arbetet har därför kretsat kring hur tidsåtgången i de olika arbetsmomenten för skotning har utvecklats över tiden. Hypotesen i arbetet var att arbetsmomenten lastning och lossning har utvecklats i större utsträckning än körmomenten. Arbetet har baserats på litteraturstudier. Fyra produktionsnormer har studerats, samt att en jämförelse mellan fältdata från en skotare och den produktionsnorm som Holmen Skog använder som bortsättningsunderlag. Resultatet indikerar att hypotesen stämmer, körningsmomentet tar en större andel av arbetet idag än det gjorde för 30 år sedan. Det är många faktorer som spelar in i tiden det tar att transportera ut virket ur skogen. Det kanske är lättare att effektivisera körningsmomentet genom bättre drivningsplanering snarare än maskinutveckling. En effektivisering av körningsmomentet ger dock inte speciellt stor inverkan på totalproduktionen då det krävs en stor hastighetsökning samt relativt långa skotningsavstånd innan det ger signifikanta utslag på totalproduktionen.

,

Forestry is constantly trying to become more efficient in different areas to enhance productivity. Holmen Skog is no exception in this regard and has recently started wonder how forest hauling has evolved within thinning felling’s. This study has revolved around how the time spent in various operations for forest hauling has evolved over time. The hypothesis in this study has been that a loading and unloading operation has evolved in a greater extent than driving operations. The study is based on a literature study. Four productivity standards have been studied, as well as a comparison of field data from a forwarder and the productivity standard Holmen Skog uses as payment basis. The result indicates that the hypothesis is accurate, driving operations require a larger proportion of the total time used in forest hauling operation today compared to what it did 30 years ago. There are many factors involved in the time required for hauling the lumber out of the forest. It might be that it is easier to make the driving operation more efficient through better planning rather than machine development. A streamlining of the driving operations, however, doesn’t have a particularly big impact on the total hauling time due to the requirement of such a big speed increase and long hauling distances before it shows a significant decrease on total hauling time.

Main title:Skotningsarbete i gallring med avseende på körning i arbetet
Authors:Segersson, Carl and Spjut, Victor
Supervisor:Nordfjell, Tomas and Högvall, Daniel
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2016:27
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:arbetsmoment, tidsåtgång, produktionsnorm, produktivitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6238
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6238
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:10 Feb 2017 16:13
Metadata Last Modified:10 Feb 2017 16:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics