Home About Browse Search
Svenska


Schroeder, Johanna and Wennerlund, Lisa, 2016. Wildland urban interface i Sverige : en studie om brand i bebyggda skogslandskap med Salabranden som exempel. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Skogsbränder har historiskt sett varit ett naturligt inslag i den svenska naturen men idag är de starkt kontrollerade. Branden i Sala år 2014 är den största branden i Sverige i modern tid och orsakade stor materiell skada och mänskligt lidande. Wildland urban interface, det vill säga kontaktzonen mellan bebyggelse och brännbar natur, är ett stort problem i framför allt Nordamerika och Australien. Tidigare forskning kring detta för fram flera nyckelfaktorer till varför vissa konstruktioner löper större risk än andra att antändas. I denna studie har ett antal objekt studerats för att kartlägga nyckelfaktorer som kan förklara varför konstruktioner skadades eller inte vid Salabranden. Studien har baserats på en visuell analys med hjälp av flygbilder från Lantmäteriet, foton tagna av Försvarsmakten dagarna efter branden samt Skogsstyrelsens karttjänst ”brandkartan”. Samtliga studerade objekt hade mycket nära till omgivande skog och merparten hade naturliga spridningshinder i brandens spridningsriktning. Den mest avgörande faktorn för om en konstruktion skadades av branden var om en gräsmatta fanns intill byggnadens fasad. Om gräsmattan var skött runt hela byggnaden var det endast i enstaka fall som konstruktionen skadades. Förebyggande bevattning visade sig också vara ett effektivt sätt att undvika skador på byggnaden. Byggnadernas material var däremot inte avgörande för utfallet. Studien är den första av sitt slag i Skandinavien och kan ge en inblick i hur områden med liknande förhållanden som de i brandområdet i Västmanland kan komma att påverkas av skogsbränder, samt vilka förebyggande åtgärder som kan vidtas.

,

Forest fires have historically been a natural disturbance in Sweden but today they’re strictly controlled. A forest fire in Sala 2014 was the largest forest fire in Sweden in modern time and caused great material damage and human suffering. The burnt area covered 14 000 ha and 71 buildings were destroyed. Wildland urban interface, where settlements intermix with wildland fuel, is a serious problem that applies to North America and Australia in particular. Earlier research displays many key factors determining whether some constructions are more ignitable than others. In this study a number of buildings have been studied to survey key factors on damaged and undamaged constructions during the forest fire in Sala. The study is based on a visual analysis of aerial photos from Lantmäteriet, photos taken by the Swedish armed forces shortly after the fire and the Swedish forest agencies map service “brandkartan”. All objects that have been studied are closely located to forest. The main factor determining the outcome for the construction was if a lawn was present close to the facade. Few constructions were damaged if a managed lawn surrounded the construction. Irrigation was also shown to be an effective way to avoid damage on the building. The type of building material was by contrast not a determining factor regarding the outcome. This study is the first of its kind in Scandinavia and can give an insight into how forest fires can affect areas with similar environment as the fire area in Västmanland and how to prevent damage to constructions.

Main title:Wildland urban interface i Sverige
Subtitle:en studie om brand i bebyggda skogslandskap med Salabranden som exempel
Authors:Schroeder, Johanna and Wennerlund, Lisa
Supervisor:Granström, Anders
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2016:26
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:branden i Västmanland, förebyggande åtgärd, vegetation, konstruktion, skogsbrand, antändning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6237
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6237
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:10 Feb 2017 15:40
Metadata Last Modified:10 Feb 2017 15:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics