Home About Browse Search
Svenska


Larson, Johannes and Svensson, Arvid, 2016. Förändring av vinterns längd och vårflod i ett borealt skogslandskap i norra Sverige. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
882kB

Abstract

Jordens klimat förändras, atmosfären och haven blir allt varmare. Dessa förändringar påverkar vattenbalansen. Kandidatarbetes syfte har varit att undersöka huruvida det skett förändringar i vinterns längd och basflöde samt vårflodens tidpunkt, högsta flöde och volym i Krycklans försökspark under perioden 1981-2015. Daglig vattenflödesdata från Krycklans Site 7 laddades ned från Krycklans öppna databas. Snödata användes för att kunna definiera vinterns början. För att upptäcka eventuella trender i datat utfördes en regressionsanalys och ett Mann-Kendall test. Resultatet från regressionsanalysen och Mann-Kendall testet visade på en signifikant trend mot kortare vintrar, lägre högsta flöde och att vårfloden startar tidigare. Ingen av analyserna visade på någon signifikant förändring i vårflodens volym, vinterns basflöde och tidpunkt för högsta flöde. Vinterns basflöde visade inte på någon förändring vilket skulle kunna bero på definitionen av vinter som användes. Studiens definition av vinter var tiden mellan snön har lagt sig till vårflodens början. Vinterbasflödet var det dagliga flödets medelvärde under vintern. Genom att studera tiden på vintern då flödet är som lägst skulle eventuellt en förändring av vinterbasflödet upptäckas. Den relativt korta period mellan 1981-2015 som studerats här kanske inte är tillräcklig för att upptäcka förändringar i ett Svenskt klimat på lång sikt.

,

The Earth’s climate is changing, the atmosphere and oceans are getting warmer. These changes affect the water balance. The aim of this thesis have been to investigate whether there has been any changes in winter length and winter base flow as well as in spring flood timing, maximum flow and volume in the The Krycklan catchment study area during the period of 1981-2015. Daily water flow data from Site 7 in Krycklan was downloaded from Krycklans open database. Snow data was downloaded to help define the start of winter. A regression analysis and a Mann- Kendall test was performed to reveal any trends in investigated parameters. The results from the regression analysis and Mann-Kendall test showed a significant change towards shorter winters, lower maximum flows and earlier spring flood onset. There was no significant change in spring flood volume, winter base flow or timing of maximum flow in any of the statistical analysis. The winter base flow did not show any trend which might be due to the definition of winter that was used. In this study winter is defined as the time between snow arrival and spring flood onset. The winter base flow was defined as the average daily flow during the winter. A trend might been detected by only studying the time during winter where the base flow is at its lowest. The relatively short period 1981-2015 that was used in this study might not be a long enough time scale to show long term changes in a Swedish climate.

Main title:Förändring av vinterns längd och vårflod i ett borealt skogslandskap i norra Sverige
Authors:Larson, Johannes and Svensson, Arvid
Supervisor:Magnusson, Tord
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2016:21
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:basflöde, vattenflöde, snösmälltning, klimatförändring, Krycklan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6234
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6234
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Meteorology and climatology
Language:Swedish
Deposited On:10 Feb 2017 14:11
Metadata Last Modified:10 Feb 2017 14:12

Repository Staff Only: item control page