Home About Browse Search
Svenska


Vigren, Carl, 2016. Microclimate impact of harvester trails in Picea abies continuous cover stands in boreal Sweden. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
600kB

Abstract

This study aimed to compare the microclimate 20 cm above the ground in the harvester trail to the inner sections of selectively felled Norway Spruce (Picea abies (L.) H. Karst) stands in the Jämtland province in boreal Sweden. Data was provided by Klara Joelsson, who had placed the iButtons © hydrocrone 1923 instrument in the plots, which took readings of the relative humidity and temperature every 2 hours between the 6th of June and 19th of October 2015.
The general linear model showed that sites in the harvest trail experienced a temperature span increase (24,70%) as the daily maximum temperature increased (12%) and the daily minimum temperature decreased (-4,8%) to new extremes compared with the inner stand. Maximum daily relative humidity is rather unaffected (+0,85%), but Minimum relative humidity decreased (-7,1%).
A light index was calculated from fish-eye images with Gap Light Analyzer, in which the ratio of incoming (direct and diffuse) solar radiation just above the ground is compared to the amount above the canopy. With this could be shown that for every percent the ratio increased, the maximum daily temperature increased by 0,08 C°; the minimum temperature decreased by 0,02 C°); the temperature span recorded during the day increased by 0,10 C° and the daily minimum humidity decreased by 0,24 %rh.
The daily maximum temperature and temperature span is greatly influenced by the amount of transmitted light from the canopy, indicating that there may be a great deal of in-stand variation dependent upon smaller gaps.

,

Denna studie ämnade jämföra mikroklimatet 20 cm ovanför marken i körvägen mot de inre delarna av blädade granbestånd (Picea abies (L.) H. Karst) i boreala Sveriges Jämtländska landskap. Data tillhandahölls av Klara Joelsson, som hade placerat ut en temperatur och fuktighetsmätare (iButtons © hydrocrone 1923) som tog mätningar varje två timmar mellan den 6:e juni och den 19:e oktober 2015.
Den allmänna linjära modellen visade att försöksytorna i körvägarna hade ett högre temperaturspann (24,70%) allteftersom den dagliga maximala temperaturen ökade (12%) och den dagliga minimala temperaturen minskade (-4,8%) mot nya extremer jämfört med de inre beståndsdelarna. Maximala dagliga relative humiditeten var mer eller mindre opåverkad (+0,85%), men den minimala relative humiditeten minskade (-7,1%).
Ett ljusindex beräknades från fisheye bilder med Gap Light Analyzer, i vilken en kvot skapas av inkommande (direkt och diffus) strålning från solen precis ovanför marken gentemot strålningen ovanför krontaket. Med detta kunde visas att för varje procents ökning av kvoten, ökade den maximala dagliga temperaturen med 0,08 C°; den minimala dagliga temperaturen minskade med 0,02 C°); det uppmätta temperaturspannet för dagen ökade med 0,10 C° och den dagliga minimala relative humiditeten minskade med 0,24 %rh.
Den dagliga maximala temperaturen och det dagliga temperaturspannet är mycket känsliga för förändringar i mängden genomsläppt ljus från krontaket, vilket kan tyda på en stor variation inom beståndet beroende av mindre luckor.

Main title:Microclimate impact of harvester trails in Picea abies continuous cover stands in boreal Sweden
Authors:Vigren, Carl
Supervisor:Joelsson, Klara and Hjältén, Joakim
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2016:30
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:gap dynamics, temperature, humidity, canopy cover, natural disturbance emulation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6233
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6233
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Meteorology and climatology
Language:English
Deposited On:10 Feb 2017 14:32
Metadata Last Modified:10 Feb 2017 14:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics