Home About Browse Search
Svenska


Fjellgren Valkeapää, Anja, 2016. Skogsbrukets hänsyn till rennäringen som riksintresse : contortatall i flyttleder. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Rennäringen är en näring som bedrivs på ca 50 % av Sveriges areal och samsas med skogsbruket på samma områden. För att rennäringens bedrivande inte ska försvåras ytterligare är viktiga områden skyddade enligt Miljöbalken. Sådana viktiga områden är bland annat flyttleder, för att renskötarna ska kunna ta sig från barmarksbetet i fjällen till vinterbetet i skogen med sina renar. Under senare delar av 1900-talet har rennäringen moderniserats. Bland annat på grund av intrång och konkurrerande markanvändning, som vind- och vattenkraft men även skogsbruk.
Pinus contorta, contortatallen är ett snabbväxande trädslag som infördes i större skala under 1970-talet. Contortatallen har långsammare kvistrensning än den inhemska tallen och ger upphov till täta bestånd som varken renar eller renskötare vill passera igenom. Detta gör att contorta ses som ett problem för rennäringen, och speciellt när contorta planterats i flyttleder.
Huruvida skogsbruket tagit hänsyn till rennäringens flyttleder som riksintresse har undersökts genom en enkel GIS-analys, som visar att så är inte fallet. Contorta finns planterat på flertalet ställen i flyttlederna som samebyn pekat ut som viktiga för sig och sin närings bedrivande.

,

Reindeer husbandry is an activity carried out on approximately 50 % of Sweden's surface area, intermingled with forestry in the same area. As not to make the reindeer husbandry more difficult, important areas are protected under the Environmental Code. Such important areas include the migration routes, to make it possible for the reindeer herders to move their reindeers from bare ground pastures on the mountains to winter grazing in the forest. Reindeer husbandry was modernized during the latter part of the 1900s. Mostly because of encroachment and competing land uses, such as wind- and hydropower, but also forestry.
Pinus contorta, lodgepole pine, is a fast growing tree that was introduced on a large scale in the 1970s. Lodgepole pine has a slower natural pruning rate than domestic pine and is the cause of very dense areas that neither reindeer nor reindeer herders are willing to pass through. Lodge pole pine is therefore seen as a problem by the reindeer husbandry, especially when planted on migration routes.
It has been researched by a simple GIS analysis, whether forestry has taken into to account the reindeer migration routes as a national interest, it shows that this is not the case. Lodgepole pine is planted in several places on the migration routes that the Sami village has pointed out as important for himself and his commercial operation.

Main title:Skogsbrukets hänsyn till rennäringen som riksintresse
Subtitle:contortatall i flyttleder
Authors:Fjellgren Valkeapää, Anja
Supervisor:Valinger, Erik
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2016:29
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:renskötsel, främmande trädslag, produktion, täthet, renar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6232
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6232
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Land economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:10 Feb 2017 12:51
Metadata Last Modified:10 Feb 2017 12:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics