Home About Browse Search
Svenska


Pettersson, Torgny, 2017. Storleksexpansion av lantbruksföretag genom sidoarrende : beaktade faktorer i beslutsprocessen. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The numbers of full time farmers that cultivate in excess of 100 hectares increase steadily. At the same time the number of famers is decreasing and the farms grow larger. This result in a redistribution of the arable land and causes the share of land as well as average farm size farmed by full time famers to increase. This process tends to increase the share of rented land on farm units above 100 hectares.
An increase of tenancy rental rates prices has occurred during the last twenty years. The profitability of agricultural crop production measured per hectare of tillable land is rather stable since 2005. If there exists a relationship between profitability and higher costs for tenancy of land is still unknown.
The objective of this thesis is to identify the factors that are taken in to considerations when a farmer expands their farm through tenancy. The aim is to provide a better understanding of the decision making process in the farm firm when a farmer expands their business through tenancy. This thesis also intends to find whether the decisions are made with regards to rational economic aspects and/or other factors.
A theoretical model of decision making is provided by the literature and this model is adjusted to reflect the specific problem area. The empirical data are based on semi-structured interviews with eleven full time farmers that have expanded through tenancy in the last five years. The farmers are located in the Götaland Northern plains and Svealand plains. No study has according to a literature review extensively researched the decision making processes guiding expansion of farm units through supplementary tenancy contracts.
The conclusion of the thesis is that the surrounding environment and stake holders of farm units affect the decision making process. A tenancy contract is typically established following an inquiry from a landowner and the rental rate is never considered to be decisive. The relation between landowner and farmer is a factor that affects if an inquiry concerning tenancy occurs. If the farmer declines an inquiry of tenancy, it is considered sending a signal that the farmer does not tend to continue to develop the farm. Such a signal tends to contradict the ultimate objective of farmers; to remain a farmer.
The willingness to expand the farm is frequently based on a perception that more land is better. The farmers motivate an increase of ´the farm by lower production cost. However, none of the farmers in the study are able to demonstrate how an increase in hectares affects their production cost. Their motive to increase land is based largely on intuition. A larger farm is able to negotiate lower input prices and to obtain an improved negotiating position when marketing products.
The farmers in the study attach a large value to the increase of farm size. Only in few cases an improved financial situation is observed following an expansion through tenancy. In the cases were the financial situation is perceived to have improved it is viewed by profits in absolute terms and not by profit margin.

,

Andelen heltidsföretag som brukar över 100 hektar åker ökar kontinuerligt. Samtidigt minskar antalet heltidsföretag så de kvarvarande företagen brukar en större andel av Sveriges totala åkerareal. Som en följd av omfördelningen har heltidsjordbrukens genomsnittsareal ökat. Till största del förklaras storleksökningen med att de heltidsföretag som brukar över 100 hektar åker expanderar via arrende.
Heltidsföretagen ökar i storlek och arrende är betydande för storleksexpansionen. Det konstateras att arrendepriserna har ökat betydligt de senaste tjugo åren. Samtidigt har lönsamheten inom växtodling ökat per hektar sedan år 2005. Om det är den förbättrade lönsamheten som driver storleksexpansionen via arrende samt arrendepriserna är dock inte klarlagt.
Uppsatsens syfte är att identifiera de faktorer lantbrukare beaktar vid storleksexpansion genom sidoarrenden. Målet är att skapa en förståelse av beslutsprocessen inom de enskilda företagen när expansion sker genom att arrendera mer mark. Studien avser även att finna om beslutet enbart baseras på ekonomiska aspekter eller om andra faktorer påverkar beslutet.
Uppsatsens empiriska material baseras på semistrukturerade intervjuer med elva heltidsföretag som genomgått betydande storleksexpansion via sidoarrende de senaste fem åren. Intervjuföretagen har varit belägna i Götalands norra slättbygder samt Svealands slättbygder. Intervjuerna har baserats på tematiska frågor som identifierats via en litteraturgenomgång där målet varit att skapa en empirisk bakgrund och förståelse, vilka faktorer som påverkar lantbrukares beslutsfattande vid expansion genom sidoarrende. Ingen tidigare studie har behandlat beslutsprocessen när storleksexpansion sker genom sidoarrende.
En av studiens slutsatser är att omgivningen har stor påverkan på beslutsprocessen. Arrendesituationerna uppkommer vanligtvis efter förfrågan från markägare och prisnivån anses aldrig avgörande. En god relation anses avgöra varför ett erbjudande om arrende uppstår. Omgivningens syn är något lantbrukarna beaktar när expansion sker via sidoarrende. Att avstå ett erbjudande anses sända en signal om att lantbrukare inte vill fortsätta att utveckla och driva företaget vilket är tvärtemot den uttalade målsättningen hos lantbrukarna i studien.
Lantbrukarnas vilja att expandera den brukade arealen påverkas av känslan att mer mark är bättre. Lantbrukarna motiverar expansionen med lägre produktionskostnad. Det uppstår lägre priser på insatsvaror och en bättre förhandlingsposition vid försäljning av produkter med större areal. Samtidigt är det ingen av lantbrukarna i studien som bevisar att deras produktionskostnad är lägre med en ökad areal utan påståendet baseras på känsla.
De deltagande lantbrukarna lägger stort värde på en arealutveckling. Få fall av expansion har skapat en bättre ekonomisk situation för lantbrukarna. I de fall där ekonomiska situationen förbättrats är det vinsten i absoluta tal som förbättrats och inte de relativa vinstmåtten, såsom vinstmarginal.

Main title:Storleksexpansion av lantbruksföretag genom sidoarrende
Subtitle:beaktade faktorer i beslutsprocessen
Authors:Pettersson, Torgny
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1069
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:arrende, beslutsprocess, företagsutveckling, heltidslantbruk, sidorarrende, storleksexpansion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6220
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6220
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:06 Feb 2017 12:18
Metadata Last Modified:06 Feb 2017 12:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics