Home About Browse Search
Svenska


Ackemo, Johannes and Johansen, Henrik, 2016. Jämförelse mellan älgens och visentens betespåverkan. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Visent (Europeisk bison) är ett djur som idag är aktuellt för återetablering av vilda populationer och det diskuteras om Sverige ska ta steget att återinföra denna art. Visenten är Europas största landlevande djur som kan väga upp till ca 900 kg. Den är flocklevande och sägs trivas i landskap med lövdominerad blandskog med inslag av öppna gläntor och ängar. Idag finns det endast två platser i Europa där det finns vilda visenter vilka är Karpaterna och Bialowiezaskogen. I denna studie undersöktes vilken älgekvivalent som visenter har i förhållande till den svenska älgen samt hur en population på 1000 visenter förhåller sig mot älgar gällande födointag. Baserat på det dagliga födointaget i kg torrsubstans motsvarar en visenttjur 1,79 älgkor, en visentko motsvarar 1,20 älgkor och en visentkalv motsvarar 0,34 älgkor. Resultatet visade att en visent överlag äter mer än en älg, men om betesöverlappet tas med i beräkningarna blir resultatet att en population på 1000 visenter i slutändan bara motsvarar 443 älgar. Resultatet visade att en återintroduktion inte nödvändigtvis kommer betyda några problem för skogsbruket då visenten till största del äter gräs och örter, dock finns risken att jordbruket kan påverkas mer av denna art. Med dessa resultat är det möjligt att besvara frågor från allmänheten och bemöta konflikter med markägare som är orolig för sin skogsmark. Detta genom att kunna visa det möjliga bete som visenten kan utsätta skogen för.

,

The wisent (European bison) is an animal that today is very relevant regarding a reintroduction of wild populations and it is discussed if Sweden should take the step to reintroduce this species. The wisent is Europe’s largest land living animal that can weigh up to 900 kg. It lives in herds and is said to thrive in deciduous dominated forests with patches of glades and meadows. Today there is only two places in Europe where wild wisents live, these are the Carpathians and Bialowieza Forest. In this study the equivalent of the wisent was calculated relative to the Swedish moose. The amount of moose that 1000 individuals of wisent represents were also calculated based on their food intake. Based on daily food intake in dry matter, one wisent bull represents 1,79 cow moose, a wisent cow represents 1,2 cow moose and a wisent calf represents 0,34 cow moose. The result showed that a wisent has a generally higher food intake than the moose, however it appeared that a population of 1000 wisents, in the end only corresponds to about 443 moose. This due to the feeding differentiation being included in the calculations. The results showed that a reintroduction not necessarily will lead to problems for the silviculture. There is a risk that this species could cause more damage to the agriculture than the silviculture as it mostly eats grass and herbs. With these results there is possible to answer questions from society and face conflicts with landowners who worries about their forests. This by being able to show the possible foraging effects that wisents can cause the forests.

Main title:Jämförelse mellan älgens och visentens betespåverkan
Authors:Ackemo, Johannes and Johansen, Henrik
Supervisor:Thulin, Carl-Gustaf and Olsson, Gert
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2016:1
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Bison bonasus, ekvivalent, älgekvivalent, födointag, betesöverlapp, återintroduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6207
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6207
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agrarian structure
Language:Swedish
Deposited On:31 Jan 2017 10:24
Metadata Last Modified:03 Feb 2017 12:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics