Home About Browse Search
Svenska


Löfdahl, Amanda, 2016. Finns det några samband mellan skogsmarkens status och förekomsten av Geranium bohemicum på brandområden?. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Geranium bohemicum är en brandgynnad art som etablerar sig efter skogsbränder från en långlivad fröbank. Sent i juli år 2014 startade en brand i Västmanlands län som skulle komma att bli den största på mer än 100 år i Sverige. Trots stora ekonomiska förluster och förödelse gav branden värdefullt substrat för G. bohemicum att växa och frodas i. För att ta reda på hur G. bohemicums utbredningsmönster ser ut och vad som kan ligga bakom krävs en kartläggning av G. bohemicum och en analys av skogsmarken. Min hypotes var att G. bohemicum förmodligen kräver mera näringsrik mark. Gran är normalt sett är det trädslag som förekommer på sådana marker vilket borde leda till en samvariation i deras utbredning.
Studien visade att G. bohemicums distributionsmönster inte är ett resultat av slumpen. Det finns bakomliggande faktorer som spelar in på dess förekomst. Det visade sig att nävorna hade en tydlig dragning mot granmark framför tallmark. Granandelen var större i fyndplatslokalerna än generellt i området. Nävorna visade även en preferens för de lägre partierna i terrängen, företrädelsevis sedimentmarker. Näringsrika jordar och blottad mineraljord är viktiga förutsättningar för att G. bohemicum ska börja gro. Hyggen visade sig spela mindre roll för nävans utbredning. Andelen fyndplatslokaler på hyggen var lika stor som andelen hyggen i mitt avgränsade område vilket inte var särskilt konstigt då hela området var jämntorrt så skogsmark och hyggen brann lika bra.

,

Geranium bohemicum is a fire prone species that establish after forest fires. In late July 2014 a forest fire started in Västmanlands County which would become the biggest fire in more than 100 year in Sweden. Even though huge losses and destruction the fire created valuable substrate for G. bohemicum to grow and thrive in. To find out how the spatial distribution of G. bohemicum is and what the underlying factors are mapping is required and an analysis of the forest ground. My hypothesis was that G. bohemicum most likely shows up on more nutrient rich soil and that spruce normally is the species that grow on such soils.
The study showed that the distribution of G. bohemicum is not random. There is underlying factors that has effect of their existence. That it should have a preference for spruce ground before pine ground is proved. The proportion spruce was a lot bigger in the provenance than in in general in the area. The geraniums showed a preference for the lower parts of the terrain. Preferably sediment grounds. Nutrient rich soils and bare mineral soils are important conditions for G. bohemicum to start grow. Clear-cuts didn’t seem to play a big role for the distribution for G. bohemicum. The proportion clear-cuts in the proveniences was as big as in my defined area which was not unexpected because the hole area was dry and evenly burnt.

Main title:Finns det några samband mellan skogsmarkens status och förekomsten av Geranium bohemicum på brandområden?
Authors:Löfdahl, Amanda
Supervisor:Granström, Anders
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2016:22
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:skogsbrand, brandgynnad art, utbredningsmönster, näringsrik mark
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6205
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6205
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Language:Swedish
Deposited On:31 Jan 2017 09:32
Metadata Last Modified:31 Jan 2017 09:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics