Home About Browse Search
Svenska


Aspgren, Jakob and Sundström, Erik, 2016. En studie över olika låggallringars effekt på övre höjd på granbestånd i södra Sverige. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
721kB

Abstract

Idag gallras majoriteten av Sveriges skogsmarksareal med olika gallringsprogram. I denna studie jämfördes tre olika låggallringar (med varierande antal gallringar, gallringstyrkor och tidpunkt för gallring) med ogallrade bestånds påverkan på övre höjdutveckling i granbestånd i södra Sverige. Statistiska analyser av beståndsdata från SLU:s långtidsförsök (GG-försöken) genomfördes. Resultatet visade att en försenad första gallring gav en svag signifikant negativ påverkan på övre höjd. Övriga gallringsprogram hade ingen signifikant inverkan på beståndens höjdtillväxt.
Tidigare studier inom området på både gran och andra typer av trädslag visar på liknande resultat vad gäller gallringsstyrkor. En negativ påverkan på höjdutvecklingen vid en sen gallring kan förklaras med trädens behov att utveckla stam och rötter vid en friställning varav tillväxt på höjden inte prioriteras.

,

Today is the majority of the Swedish forestland are thinned with different thinning programs. This study compares three different thinning’s from below (with varying numbers of thinning’s and thinning intensity, stand age of first thinning) and stands without thinning effects on top height development on spruce stands in southern Sweden. Statistical analysis was made on stand data from SLU: s long time trials (GG-trials). The result indicated that late first thinning had a mild significant negative effect on top height compared to other thinning programs. Other thinning’s from below and stands without thinning showed no significant effect on top height.
The result is supported to some extent with earlier studies in this field. Earlier surveys that explain why late first thinning’s have lower height development than stands without thinning cannot be found. The negative effect on height development from a late first thinning can be explained by the trees need to develop stem and roots after a thinning.

Main title:En studie över olika låggallringars effekt på övre höjd på granbestånd i södra Sverige
Authors:Aspgren, Jakob and Sundström, Erik
Supervisor:Lundqvist, Lars
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2016:4
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Picea abies, höjdutveckling, gallringsstyrka, sen förstagallring, ogallrade bestånd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6202
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6202
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:30 Jan 2017 15:08
Metadata Last Modified:30 Jan 2017 15:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics