Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Elisabet, 2016. Röjningsstyrkans inverkan på ekonomin vid förstagallring. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
735kB

Abstract

Den här studien utfördes för att få en djupare förståelse om hur olika röjningsstyrkor påverkar ekonomi vid förstagallring för att kunna göra bättre röjningsplaneringar. Tidigare studier visar att olika röjningsstyrkor gynnar diametertillväxten på olika sätt. Trädens diameter påverkar andelen massaved, biobränsle och timmer vid en förstagallring, vilket även innebär ekonomin vid förstagallring.
Den här studien genomfördes genom simulering av röjning i Excel och simulering av gallring samt resterande skötselåtgärder för en omloppstid i programmet Heureka PlanVis. Grunddata som användes i studien kom från fyra olika typbestånd från Västernorrland som totalinventerades på 70-talet. De fyra bestånden varierade i bland annat stamantal (5 500–19 100 stammar/ha), ståndortsindex, trädslagsblandning och ålder. Analysen visade att utan röjning blir den ekonomiska avkastningen lägre men att optimal röjningsstyrka varierade mellan bestånden.

,

This study was carried out to gain a deeper understanding of how different pre-Commercial thinning (PCT) strengths affect the stand when first tinning is carried out to be able to make better PCT plans. Previous studies show that different PCT strengths benefit the diameter growth in different ways. The stem diameter affects the removal of pulpwood, biofuel and timber volume which in turn affects the economy when first thinning is carried out.
This study is carried out by simulation of PCT in Excel and first thinning with the rest of the forest management proposals for a rotation in Heureka PlanWise. The basic data used in this study comes from four different type stands in Västernorrland which were total inventoried in the 1970s. The four different stands varied in e.g. number of stems (5 500-19 100 stems/ha), site index, tree species mixture and age. The analysis showed that without PCT the economic return decreased, but the optimal PCT strength varied between stands.

Main title:Röjningsstyrkans inverkan på ekonomin vid förstagallring
Authors:Eriksson, Elisabet
Supervisor:Bergström, Dan
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2016:14
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:stamantal, beståndstäthet, röjningsstyrka, inkomst, kostnader, biobränsle
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6199
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6199
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:30 Jan 2017 14:44
Metadata Last Modified:30 Jan 2017 15:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics