Home About Browse Search
Svenska


Ellingsson, Anders and Johansson, Peter, 2016. Har valet av vältans mönster effekt på fukthalt och temperatur i buntat skogsbränsle vid lagring?. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Studiens syfte var att jämföra om vältans mönster och användning av täckpapp har någon effekt på torkningen av buntat skogsbränsle. Liknande studier har främst genomförts på grotvältor. Dessa studier visar bland annat att täckning kan ha en positiv effekt på torkning och att det sker en återfuktning under höst- och vintermånaderna. En annan studie visar att korsläggning av buntar gav en extra bra effekt vad gäller torkning.
Buntarna från denna studie bestod av klena träd från förstagallringar. Av dessa byggdes vältor med parallella eller korslagda mönster, täckta och otäckta samt bestående av olika trädslag. Fukthalten mättes innan högarna konstruerades (24-25 juni 2014) och försöket pågick fram till och med den tionde december då vältorna demonterades och den slutgiltiga fukthalten mättes.
Under lagringsperioden loggades även temperaturen inom och utanför vältorna för att se om vältornas olika konstruktioner hade påverkat deras innertemperatur.
Studien visar inte på någon signifikant skillnad mellan olika vältmönster eller om vältorna var täckta eller inte med avseende på fukthalt. Ingående fukthalt var i genomsnitt 47 procent och hade minskat till i cirka 40 procent vid lagringens slut, en minskning med i medeltal åtta procent. Temperaturen inne i vältan skiljde sig signifikant mellan de olika konstruktionerna. Vad denna temperatur-skillnad beror på är oklart, men kan troligen delvis förklaras av vältornas densitet. Då korslagda buntar i tätare konstruktioner höll värmen längre än glesare vältor.

,

The purpose of the study was to compare if the pattern of the windrows and the use of cover sheets has any effect on the drying of bundled forest fuels. Similar studies have mainly focused on non-bundled forest residues. These studies have shown that the use of covering can have a positive effect on the drying process and that the material re-moister during the autumn and winter months. One study concludes that crosswise stacking of bundles especially affected the drying effect positively.
The bundles were made of young small diameter trees cut from early thinnings. Windrows were constructed out of these bundles with parallel and crosswise patterns, covered or uncovered and from different tree species. The moisture content was sampled and measured prior to the construction of the windrows (June 24th-25th 2014) and the experiment ended the 10th of December, when the windrows were deconstructed and the final moisture content was measured.
The temperature was logged during the storage period, inside and outside the windrows to see if the different patterns of the windrows had affected their inner temperature.
The study does not show any significance between the different windrow patterns or if the windrows were covered or not when it comes to the decrease in moisture content. Initial moisture content was 47 percent and had decreased to 40 percent by the end of the study, an average decrease of eight percent. The temperature inside the windrows differed significantly between the different windrow constructions. The influencing factors behind the temperature difference, is thus unclear, but can likely be partly explained by the windrows different densities. As cross wised bundles in denser constructions kept the internal heat longer than less dense windrows.

Main title:Har valet av vältans mönster effekt på fukthalt och temperatur i buntat skogsbränsle vid lagring?
Authors:Ellingsson, Anders and Johansson, Peter
Supervisor:Bergström, Dan
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2016:13
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:gallring, återfuktning, densitet, täckning, biobränsle
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6198
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6198
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Processing of forest products
Language:Swedish
Deposited On:30 Jan 2017 14:40
Metadata Last Modified:03 Feb 2017 11:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics