Home About Browse Search
Svenska


Svanström, Patrik, 2017. Utsädesbehandling med mineralnäring för att förbättra uppkomst och tidig tillväxt hos vårraps. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Oljeväxter är en gröda som bidrar positivt till den svenska växtodlingen genom att innebära varierade växtföljder för de svenska lantbrukarna. Detta ger stora möjligheter att reducera användningen av kemisk bekämpning och mekanisk bearbetning samt bidra till en bättre lönsamhet för det svenska jordbruket. På grund av begränsningar i klimatet för odling av höstoljeväxter har odlingen av våroljeväxter varit dominerande i områden som till exempel Mälardalen. På grund av ökade risker för skador av jordloppor (Phyllotreta spp) i och med förbud av betning med neonikotinoider har arealen av våroljeväxter minskat dramatiskt de senaste åren. Ett alternativt sätt att motverka jordloppornas påverkan kan vara att behandla utsädet med mineralnäring för att gynna groning och den tidiga tillväxten.
För att undersöka potentialen hos utsädesbehandling med mineralnäring anlade HS Konsult AB/Hushållningssällskapet fältförsök under odlingssäsongen 2016 där vårraps behandlat med olika mineralnäringsprodukter jämfördes. I dessa fältförsök jämfördes uppkomst, ovanjordisk biomassa och skörd. Det genomfördes även krukförsök med vårraps behandlad med olika mineralnäringsprodukter som odlades vid 3 olika temperaturer, 6°C, 11°C och 16°C vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. I dessa försök undersöktes hur lång tid det tog för rapsplantorna till uppkomst samt att uppnå vissa utvecklingsstadier i de olika behandlingarna vid olika temperaturer.
Resultaten från fältförsöken visade inte på några signifikanta skillnader i uppkomst, ovanjordisk biomassa eller i skörd mellan de olika behandlingarna. I laboratorieförsöken kunde vi se positiva effekter av utsädesbehandling på uppkomst vid 16°C men inte vid 6°C eller vid 11°C. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan behandlingarna i avseende på DC 10 men i DC 11 fanns det skillnader mellan vissa led vid 16°C 19 dagar efter sådd.
På grund av utomstående faktorer i fältförsöken såsom väder och insektsangrepp skulle denna typ av försök behöva upprepas under flera års tid för att helt säkerställa att resultaten kan användas som beslutsunderlag vid praktisk växtodling för lantbrukare. Laboratorieförsöken har även de en utvecklingspotential där tiden för försöket kunde förlängas och antalet frön ökas för att göra underlaget till studien bättre. Att även öka antalet undersökta temperaturer kan vara relevant. Resultaten från detta arbete innebär att det kan finnas en potential hos utsädesbehandling med mineralnäring som kan gynna lantbrukare och öka odlingssäkerheten vid odling av våroljeväxter vilket gör ämnet aktuellt för framtida forskning.

,

The cultivation of oilseeds contributes to the Swedish agriculture in terms of enhanced opportunities in crop rotation. With a well-planned crop rotation, the possibilities for reduced usage of chemicals and reduced need of tillage are enhanced. This is positive for the environment and the profitability for farmers. Because of limitations in climate, cultivation of spring oilseeds has been dominating in mid Sweden. Due to the prohibition of neonicotinoids in 2013, the cultivated area of spring oilseeds decreased with almost 90 % over 3 years, probably due to increased risk of severe damage from flee beetles in the crop. An alternative to reduce the usage of insecticides could in this case be seed treatment with mineral nutrients that could benefit plant emergence and early plant growth.
To investigate the potential in seed treatment with mineral nutrition, HS Konsult AB/Hushållningssällskapet conducted two field trials in 2016 in which seed of spring oilseed rape was treated with different mineral nutrition products. The different treatments were then compared in respect of emergence, weight of biomass and yield. A pot trial was also conducted in climate chambers at the Swedish University of Agricultural Sciences in Uppsala. In these trials seed of spring oilseed rape treated with mineral nutrition was cultivated at 3 different temperatures; 6°C, 11°C and 16°C. In these trials, the time-span for the plants to reach different development stages was studied.
The results from the field trials showed no significant differences on plant emergence, weight of biomass or yield between the different treatments. In the laboratory trial, seed treatment with mineral nutrition showed significant positive effects on emergence for plants cultivated at 16°C. There were no significant differences between treatments in respect of DC 10 but there were some differences between treatments on plants cultivated at 16°C 19 days after sowing in respect of DC 11.
Because of external factors such as weather and insect pests in the field trials, these trials would need to be repeated during several years to make the results a reliable decision basis for farmers. The laboratory trials indicated that there are possibilities for seed treatment with mineral nutrition to improve the cultivation of spring oilseeds which makes it an interesting subject for further research.

Main title:Utsädesbehandling med mineralnäring för att förbättra uppkomst och tidig tillväxt hos vårraps
Authors:Svanström, Patrik
Supervisor:Hamnér, Karin and Stoltz, Eva
Examiner:Kirchmann, Holger
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2017:01
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:betning, Brassica, jordloppor, mikronäring, odlingsåtgärder, oljeväxter, raps, temperatur, uppkomst, utsädesbehandling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6176
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6176
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Seed production and processing
Language:Swedish
Deposited On:24 Jan 2017 11:39
Metadata Last Modified:24 Jan 2017 11:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics