Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Johannes, 2016. Vattenkvaliténs påverkan på bladmögelsfungicider : bekämpningseffekt i laboratoriemiljö. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The majority of pesticides used in agriculture is mixed with water prior to application and the rate of water widely exceeds the rate of pesticides. Water from different sources has different characters such as pH, water hardness (°dH) and iron content. That these different characters affect some sensitive pesticides is well known. Especially the glyphosate herbicide is known to have reduced performance when mixed with water containing high levels of positively charged cations such as Ca²⁺, Mg²⁺ and Fe²⁺ resulting in less effectiveness on weeds. Also the group of insecticides called pyrethroides are known to be sensitive to high pH-values causing rapid degradation and reduced effect on the target. Reduced pesticidal effect is negative for both farmers and environment since it may lead to higher pesticide rates to a higher cost.
To find out if fungicides effect on Phytophthora infestans is affected by different water quality aspects this study was made. The three common fungicides Infinito, Ranman Top and Revus Top were tested with seven different water types, all based on distilled water, in laboratory conditions.
The study showed that there is a difference in infection between the different water types. The biggest reduction of infections appeared when acidic distilled water or alkaline water with 2mg Fe/L was used. This reduction was probably not an effect of improved fungicide performance but rather an effect of the water being toxic to P. infestans. The other types of water showed some differences between the fungicides.
It’s hard to tell how water quality affected fungicide performance in this study due to the strong effects that probably was caused by water toxicity to the pathogen. The results from this study may not easily be transferred to field conditions because of the way different methods used in laboratory conditions.

,

Majoriteten av de växtskyddsmedel som används vid odling i fält blandas med vatten före användning och mängden vatten är betydligt högre än mängden växt skyddsmedel. Vatten från olika källor har olika egenskaper som till exempel pH, hårdhet (°dH), järnhalt med flera. Att vattenkvalitén påverkar vissa känsliga prepa rat är välkänt. Framförallt är herbiciden glyfosat känt som en molekyl som påver kas negativt av vatten med höga halter av positivt laddade joner som Ca²⁺, Mg²⁺ och Fe²⁺ med försämrad bekämpningseffekt som följd. Ett annat känt problem är insekticidgruppen pyretroiders känslighet för höga pH vilket orsakar en alltför snabb nedbrytning, också det med försämrad bekämpningseffekt som följd. För sämrad bekämpningseffekt är negativt ur både miljöhänseende och ur ekonomisk synvinkel.
För att ta reda på om även fungiciders bekämpningseffekt påverkas av vatten kvalitet gjordes ett försök med de tre välkända bladmögelsfungiciderna Infinito, Ranman Top och Revus Top. Deras bekämpningseffekt på Phytophthora infestans undersöktes på potatisblad i laboratoriemiljö. Vattentyperna utgick från destvatten och reddes till genom tillsats av olika salter.
Försöket visar att vattenkvaliteten påverkar bekämpningseffekten, framförallt ger ett svagt surt destillerat vatten (pH5), och ett svagt basiskt vatten (pH8) med till sats av 2mg Fe/L betydligt mindre infektioner än övriga vattentyper. Antagligen beror en stor del av skillnaderna inte på att preparaten skulle påverkas utan snarare på att lågt pH och järn utfällt som rost verkar ha en direkt toxisk effekt på P. in festans. Inom övriga vattentyper fanns skillnader på hur preparaten presterade där Infinito och Ranman Top uppförde sig liknande medan Revus Top reagerade an norlunda.
Sammantaget är det svårt att säga hur vattenkvalitet påverkar bladmögelsfungi ciders bekämpningseffekt med tanke på att det blev så starka direkta effekter på P. infestans av vissa vattentyper. Det är också svårt att överföra dessa resultat till förhållanden i fält då metoderna som använts i försöket är markant skilda från dem som används vid fältmässig odling.

Main title:Vattenkvaliténs påverkan på bladmögelsfungicider
Subtitle:bekämpningseffekt i laboratoriemiljö
Authors:Eriksson, Johannes
Supervisor:Andersson, Björn
Examiner:Yuen, Jonathan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
Keywords:vattenkvalitet, Phytophthora infestans, Potatisbladmögel, pH, hårdhet, Fe²⁺
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6174
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6174
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant diseases
Language:Swedish
Deposited On:24 Jan 2017 11:14
Metadata Last Modified:24 Jan 2017 11:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics