Home About Browse Search
Svenska


Wickman, Mathilda, 2010. Avelsstrategier mot höftledsdysplasi. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
406kB

Abstract

Höftledsdyplasi är hos hund en ärftlig åkomma som uppfödare har försökt avla bort i årtionden. Tyvärr har uppfödare och rasklubbar i de flesta fall inte uppnått de resultat de hoppats på. Mitt mål med denna litteraturstudie har varit att försöka ta reda på varför och vad man i dagsläget gör för att förbättra dessa avelsprogram. Jag har även försökt finna svar till varför avelsframstegen skiljer sig mellan olika raser och olika länder. För att förstå sambanden mellan avelsstrategier och avelsframsteg har jag även gått djupare in på hur höftledsdysplasi nedärvs.

En bidragande orsak till att avelsframstegen är så blygsamma tycks vara att många uppfödare inte tar hälsoprogrammen seriöst. Eftersom utvecklingen av höftledsdysplasi påverkas av ett flertal både ärftliga- och miljöbetingade faktorer är den fenotypiska selektionen som traditionellt använts inte tillräckligt selektiv.

För att kunna skilja fenotypiskt likvärdiga avelsdjur från varandra ska man under de närmsta åren införa avelsvärden vilka bygger på nära släktingars röntgenresultat och som dessutom korrigerar för miljöfaktorer. Detta ger en mycket bättre uppskattning av ett djurs avelsvärde och det blir lättare för uppfödarna att välja djur med bra anlag. Förhoppningsvis kommer vi att se resultat av detta i framtiden. Flera studier har funnit olika quantitative trait loci som påverkar utvecklingen av höftledsdysplasi vilket väcker hopp om att man i framtiden kan göra gentester som avslöjar om hunden bär på anlag för höftledsdysplasi.

,

The challenge of breeding against the inheritable disease canine hip dysplasia has for decades occupied dog breeders. Unfortunately, the results of the breeders’ efforts have been disappointing. The aim of this literature study was to investigate why the results have not been more satisfactory as well as what is being done to improve the breeding programmes today. The aim was also to find out why the results from the breeding programmes differ among breeds and also among countries. I have been looking into the mode of inheritance of hip dysplasia to understand the relationship between breeding strategies and breeding progress.

Breeders who are not taking the breeding programmes seriously seem to be contributing to the poor breeding progress. Since the development of hip dysplasia is influenced by several genetic as well as environmental factors the traditional phenotypic selection might not be selective enough.

Within the next couple of years, breeding values will be introduced to differentiate among individuals with the same phenotype. Breeding values are estimated through the results of different family members and are also corrected for environmental factors. More accurate estimations of the genetic values of the dogs are obtained and the breeding value makes it easier to identify animals that are suitable for breeding. The results of the new program will hopefully be more evident. Evidences of different quantitative trait loci affecting the development of hip dysplasia have been found in several studies. However, further research is needed before this information can be used in a genetic test to reveal carriers of genes predisposing for hip dysplasia.

Main title:Avelsstrategier mot höftledsdysplasi
Authors:Wickman, Mathilda
Supervisor:Holmberg, Mia
Examiner:Jansson, Désirée
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2010:3
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:höftledsdysplasi, avelsprogram, ärftlig sjukdom, hund, HD-index, fenotypisk selekton
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-157
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-157
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:20 Apr 2010 08:09
Metadata Last Modified:08 Oct 2012 11:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics