Home About Browse Search
Svenska


Nordqvist, Erik and Hilmér, Gustav, 2016. Radmyllning med kultivator. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med arbetet är att undersöka vad den nya tekniken radmyllning med kultivator innan sådd har för påverkan på var gödningen placeras i marken. Arbetet har gjorts tillsammans med Väderstad AB. För att kunna besvara frågeställning har vi gjort ett fälttest tillsammans med Väderstad för att se hur gödningsplaceringen blir med olika billhöjder ovanför bearbetningsbotten. Bill i det här arbetet menas munstycket, eller gödningsbillen, på kultivatorpinnen som placerar gödningen i marken.
Radmyllning innebär att gödseln myllas i rader nere i marken. Dessa rader behöver inte vara kopplade med utsädesraden.
Arbetet inleds med en litteraturgenomgång där radmyllning presenteras och hur radmyllning påverkar grödorna. I litteraturstudien nämns även kort om några vanliga grödor som gödningsmyllning används ihop med. Det kommer att presenteras tre olika maskintillverkares lösningar på liknande produkter för hantering och placering av mineralgödsel med kultivator.
Traditionell gödningsplacering har skett innan bearbetning eller efter sådd, alternativt i samband med sådden (kombisådd). Väderstad är ett företag baserat i Väderstad, Östergötland, och har sedan 1960-talet byggt och utvecklat jordbruksredskap för bearbetning och sådd av grödor under svenska förhållanden. Företaget har utvecklat många typer av kultivatorer för olika markförhållanden. Efter att man lanserarat precisionssåmaskinen Tempo med tillhörande gödningsbehållare, som är monterad i fronten på traktorn, har företaget fått många förfrågningar från kunder om det skulle vara möjligt att kombinera gödningsplacering i en kultivator vid en överfart.
Resultatet av testerna visar att det är skillnader på de olika placeringshöjderna av billen. Sitter billen högt över bearbetningsbotten så är risken stor att man förlorar precisionen i gödselplaceringen och det blir gödning i hela den bearbetade markprofilen. Sätter man billen för lågt, så riskerar man att den blir igentäppt vid körning i blöta förhållanden, då jord kan pressas in i mynningen på gödningsbillen. Att kunna placera gödningen på ett bestämt djup är av störst vikt i torra områden där man måste lägga gödningen på det djupet där det finns fukt.

,

This study aims to investigate a new system with band application of mineral fertilizers on a cultivator, before seeding, and how it impacts where the plant nutrients are placed in the ground. This study is done together with Väderstad AB. To answer the question; where the plant nutrients are placed, we have made a field test together with Väderstad to observe how the fertilizer placement changes with different coulter types. Band application, in this case, means that the fertilizer is placed in rows below the soil surface. These rows don’t need to be related to the seed row.
The study begins with a literature review where subsurface banding is presented and how this method affects the crop. In the literature review we also present some common crops and how subsurface banding affects plant development. It will be presented three different manufacturers solutions to similar products for the management of subsurface banding with a cultivator. To place fertilizer at a certain depth is of greatest importance in dry areas where you need to add fertilizer where you find most moisture.
Traditional fertilizer placement occurred before preparing for seeding or after seeding. The most common way nowadays in Sweden is to fertilize and drill cereals and maize at the same time (subsurface banding) with the seeder.
Väderstad is a company based in Väderstad, Östergötland, Sweden, and has since 1962 built and developed agricultural machines for preparing seedbeds and seeding of crops under Swedish conditions. The company has developed many types of cultivators for different soil conditions. After the launch of the “maize” planter Tempo with associated fertilizer container that is placed in the front of the tractor, the company received many requests from customers if it would be possible to combine subsurface fertilizer placement and soil tillage in one pass with Väderstad’s cultivators.
The result of our tests shows the differences in the various placement heights of the coulter. Coulter in this study refers to the point where the fertilizer is leaving the tine of the cultivator. If the coulter is placed high above the cultivator tine working depth, you will lose the precision of fertilizer placement and there will be fertilizer throughout the whole worked soil profile. If you put the coulter too low there is a risk that it might be clogged when working during wet conditions, then the soil can be squeezed into the mouth of the coulter.

Main title:Radmyllning med kultivator
Authors:Nordqvist, Erik and Hilmér, Gustav
Supervisor:Hörndahl, Torsten and Törnberg, David
Examiner:Svensson, Sven-Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:mineralgödning, gödsling, myllning, kultivatorpinne, placering, djupmyllning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6094
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6094
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Fertilizing
Language:Swedish
Deposited On:28 Nov 2016 15:35
Metadata Last Modified:28 Nov 2016 15:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics