Home About Browse Search
Svenska


Hansson, Sara, 2016. Arbetsrättsliga lagar och regler : Vilka är dessa och hur uppfattas de av arbetsgivare i svenska lantbruksföretag. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
929kB

Abstract

Det här examensarbetet kartlägger och sammanställer de viktigaste lagar och regler som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i svenska lantbruksföretag. De lagar och regler som behandlas är: medbestämmandelagen, lagen om anställningsskydd, arbetstidslagen, arbetsmiljölagen, semesterlagen, föräldraledighetslagen, diskrimineringslagen samt ett kort avsnitt om förmåner. Dessa behöver en ensam lantbrukare inte ta någon större hänsyn till. De arbetsrättsliga lagarna börjar gälla då lantbrukarens första personal börjar arbeta på gården.
Genom kvalitativa intervjuer får fem arbetsgivare olika lantbruksföretag svara på frågor om hur de ser på sin roll som arbetsgivare. De får även berätta om sina kunskaper och erfarenheter av de arbetsrättsliga lagarna. Företagen är utvalda utifrån kriterierna att de ska ha geografisk spridning, olika verksamheter samt olika antal anställda. Två av de deltagande företagen är belägna i södra Norrland och tre företag är belägna i olika delar av Götaland. Antalet anställda i företagen varierar mellan 1-14 st. heltidstjänster.
Lagstiftningen är komplex och många gånger dåligt anpassad till det svenska lantbruket. Arbetet redovisar hur kunskapsnivån hos de olika arbetsgivarna varierar. Några av lagarna har arbetsgivarna sällan eller aldrig kommit i kontakt med. Detta bidrar till sämre kunskap om dessa. Andra lagar har arbetsgivarna varit i kontakt med oftare vilket också gjort att de blivit mer pålästa.

,

This paper identifies and gathers the most important laws and regulations governing the relationship between employers and employees in Swedish agriculture companies. The laws and rules which are covered are: the employment law, the employment protection law, the working hour’s law, the work environment law, the holiday’s law, the parental law, the equality law and a short section about benefits. Farmers who don’t have any employers don’t need to take earlier mentioned laws any consideration. But from that day the farmer's first employee’s starts to work at the farm, the company enters the labour laws into the equation that every employer and business leaders have to solve.
By qualitative interviews get five employers in the green industry answer questions about how they see their role as employers and share their knowledge and experience of the labour laws. Companies are selected based on the criteria that they will have geographical diversity, different businesses and different number of employees. Two of the participating companies are located in the north part of Sweden and the other three of them are located in the south. The number of employees in the different companies varies between one and fourteen full time workers.
The legislation is often complex and many times not suitable for Swedish agriculture. The paper also describes how the level of expertise of the various employers varies. Some laws have simply never had to confront is not familiar with them. Other laws have been encountered more frequently, which also meant that it has become more well-read.

Main title:Arbetsrättsliga lagar och regler
Subtitle:Vilka är dessa och hur uppfattas de av arbetsgivare i svenska lantbruksföretag
Authors:Hansson, Sara
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:Lundqvist, Peter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:arbetsrätt, lagar, arbetsgivare, labour law
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6029
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6029
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Labour and employment
Language:Swedish
Deposited On:31 Oct 2016 14:37
Metadata Last Modified:31 Oct 2016 14:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics