Home About Browse Search
Svenska


Richardsson, Ann, 2010. Kundnöjdhet och produktutveckling av gravskötsel. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
457kB

Abstract

Små skyltar, ofta i plåt med texten ”Vårdas av kyrkogårdsförvaltningen” finns på var och
varannan kyrkogård runt om i landet. De visar att gravrättsinnehavaren till denna gravplats
valt att betala för att få hjälp med skötseln. Denna studie syftar till att finna faktorer till en
förståelse för vad det är som gör dessa kunder nöjda och hur tjänsten gravskötsel ska kunna
utvecklas i framtiden.
Undersökningen består av personliga intervjuer med personal vid kyrkogårdsförvaltningen i
Landskrona och Malmö och en säljare vid Mäster Grön, en genomgång av sex
kyrkogårdsförvaltningars hemsidor samt telefonintervjuer med 14 gravrättsinnehavare.
Resultatet visar att graven ska vara välskött, de gravrättsinnehavare som mötts av ogräs är inte
nöjda med tjänsten. Personalens bemötande betyder också en del för hur nöjda kunderna är
liksom att majoriteten anser att priset är rimligt för tjänsten.
Intresset för utvecklingen av gravskötsel och dess miljöpåverkan verkar mest ligga hos
personalen på kyrkogårdsförvaltningen och leverantörer av växter. Gravrättsinnehavarna har
inte funderat på några nya tjänster eller hur miljön påverkas.
---------- Small signs, often in sheet with the text “Care of the graveyard management” is on every
other graveyard around the country. They show that the holder of the right of burial of this
grave has chosen to pay for help with maintenance. This study aims to identify factors to an
understanding of what it is that makes this customers satisfied and how the service, graveyard
maintenance, should be developed in the future.
The study consists of personal interviews with staff at the graveyard management in
Landskrona and Malmö and one seller at the plant supplier Mäster Grön, a survey of six
graveyard managements home pages as well as telephone interviews with 14 holders of the
right of burial. The result shows that the grave should be well looked after, the holders of the
right of burial who are met with weeds are not satisfied with the service. To be treated politely
by the management staff is also significant for customers’ satisfaction, and the majority
believes that the price of the service is reasonable. The development of graveyard
maintenance services and its environmental influence seem to be mostly interesting to the
staff at the graveyard management and the suppliers of plants. The holders of the right of
burial have not thought about any new services or the environmental influence.

Main title:Kundnöjdhet och produktutveckling av gravskötsel
Authors:Richardsson, Ann
Supervisor:Tjärnemo, Helene
Examiner:Ekelund, Lena
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LY005 Horticultural Management Programme - Marketing & Post Harvest 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:kundnöjdhet, tjänsteutveckling, produktutveckling, gravskötsel, kyrkogårdar, kunder, gravrättsinnehavare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-186
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-186
Language:Swedish
Deposited On:29 Mar 2010 09:25
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics