Home About Browse Search
Svenska


Hedström, Eric, 2016. Värdering av sociala medieföretag med traditionella värderingsmodeller. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med uppsatsen är att undersöka ”huruvida traditionella ekonomiska värderingsmodeller är lämpliga vid värdering av sociala medieföretag”.
Studien börjar med en överblick av sociala mediemarknaden följt av hur företag inom industrin levererar intäkter. Efter det presenteras affärsmodellerna för de individuella företagen Facebook, Twitter och Linkedin. Average return per user diskuteras men då användare i sig inte levererar intäkter så förkastas denna modell snabbt,
Genom tillämpningen av den ekonomiska teorin “two sided markets” av Rochet och Tirole (2003) så ändras förutsättningarna för företagen på marknaden. Genom ramverket som teorin ger så ändras villkoren för prissättning till oligopol/monopolprissättning. Teorin om den fungerande marknaden med perfekt konkurrens gäller därför inte för denna typ av marknad.
Detta påverkar den diskonterade kassaflödesmetoden som menar på att företag som handlar på en fri marknad endast har en kortare period av hög tillväxt för att sedan i framtiden ha en stagnerad tillväxt i fas med marknaden i stort. Istället kan företag i en two sided market ha en längre tid av hög tillväxt.
WACCen blir lidande i och med att den antar perfekt konkurrens samt att företag arbetar på en marknad som tillåter många individuella aktörer. Då two sided markets menar på att få aktörer överlever denna typ av marknad så är behovet för en modifierad WACC stort. Därför har tillämpningen av en WACC som tar hänsyn till konkurskostnader yrkats på för användning i sammanhanget.
Slutsatsen av uppsatsen är att traditionella värderingsmodeller är till en viss gräns tillämpbara på sociala medieföretag. Anledningen till att de traditionella modellerna inte är perfekta som grund för värdering av denna bransch är att en two sided market har vissa specifika innebörder. Därför skulle de traditionella värderingsmodellerna behöva förfinas ytterligare för att ge ett önskat värderingsunderlag.

,

The purpose of this research paper is to explore if classic valuation methods can be used to value corporations in the new social media industry. The paper is based on a case study of the three social media corporations Facebook, Twitter and Linkedin.
Reviewing existing business literature one economic theory in particular seemed to be applicable to the business model of which social media corporations are built upon. This theory is the Two sided markets theory invented by Rochet and Tirole.
Through the application of the two sided markets theory the framework for valuing corporations shift. This is due to the specific earnings structure on which corporations on a two sided markets have.
The theory explains that a corporation in a two sided market can set its own prices on products. This is contrary to classic economic theory where corporations are price takers and not price setters. When companies are price setters as is the case of companies on the two sided markets the chance of high earnings arise.
There are also high barriers to entry which leads to that corporations on a two sided market can enjoy market power leading to that classic valuation theories need minor changes to account for this type of market.
The effect of that social media corporations operate on such a market is that traditional valuation methods need fine tuning to reflect the reality of which they are supposed to explain.
The value of this paper is that it highlights the need for research in the field of valuating social media corporation.

Main title:Värdering av sociala medieföretag med traditionella värderingsmodeller
Authors:Hedström, Eric
Supervisor:Ferguson, Richard
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1058
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:DCF, WACC, Gordons growth formula, two sided markets, social media, Facebook, Twitter, Linkedin
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5926
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5926
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:07 Oct 2016 12:36
Metadata Last Modified:07 Oct 2016 12:36

Repository Staff Only: item control page