Home About Browse Search
Svenska


Ireman, Emilie, 2010. Stadens vardagsrum - ett kreativ och inspirerande rum. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Arbetet ifrågasätter hur torg ser ut och används idag. Det
visar på och diskuterar hur torg skulle kunna se ut och
användas i framtiden. Torget representerar ett exempel på
en plats och ett rum i staden, vilket också fungerar som
avgränsning för arbetet. För att nå fram till målet av arbetet genomfördes en litteraturstudie, samtal med bland annat gestaltare av och i det off entliga rummet, samt analyser av exempelplatser. Litteraturstudien fokuserade på ”torget i staden”och ”människan i stadsrummet”. Samtalen genomfördes med landskapsarkitekter och konstnärer för att få deras bild av torget och hur det skulle kunna utvecklas i framtiden. Exempelplatserna har analyserats för att visa på hur en miljö kan inspirera till kreativ rörelse. Det egna begreppet kreativ rörelse
handlar om att röra sig fritt i rummet utifrån egen fantasi. Arbetet presenterar att kreativitet och lek påverkar människors hälsa och verkar på fl era andra sätt i positiv riktning. Det off entliga rummet påverkar i sin tur människornas välmående. Gestaltningen kan på så vis bidra till en ”må bra” eff ekt hos människorna. Arbetet visar att gestaltning för kreativ rörelse uppmuntrar och inspirerar till fri kreativitet och lek. Något som
kan vara en funktion för torget i staden.

Abstract
Th is work questions the design and use of today’s square. The thesis presents and discusses what a square could look like and how it could be used in the future. Th e square represents an example of a place and space in the urban area, which is also used as delimitation in this work. To achieve the goal of the study a literature review was conducted, among others conversations were held with creators of and in the public space, and analysis was made of sample places. Th e focus of the literature review was “the square of the city” and “man in city space”. The conversations were held with landscape architects and artists in purpose to get their picture of the square and how it could evolve in the future. Th e sample places were analysed to show how an environment can inspire creative movement. The own concept creative movement is about moving freely in a space using your own imagination. Th e work presents that creativity and playing aff ect peoples health and acts positive in other ways. Th e public space in turn aff ects their well-being. Th e visual creation can in this way contribute to a “feel-good” eff ect to the people. Th e work exemplifi es that visual creation by
“creative movement” encourages and inspires to free creativity and playing, something that may be a function of the square in the city.

Main title:Stadens vardagsrum - ett kreativ och inspirerande rum
Authors:Ireman, Emilie
Supervisor:Wingren, Carola
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKU Landscape Architecture Programme, Ultuna (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:torg, kreativ rörelse, lekande landskap, kreativitet, rörelse, den lekande människan, parkour, Homo ludens
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-184
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-184
Language:Swedish
Deposited On:29 Mar 2010 07:18
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics