Home About Browse Search
Svenska


Backström, Matilda, 2016. Plasmakortisol som en indikator för stress under djurförsök hos häst och hund. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
947kB

Abstract

Djurförsök är en viktig del i medicinsk forskning och för att kunna undvika onödigt lidande och stress hos djuren måste metoder för att utvärdera detta finnas. Vid stress aktiveras det sympatiska nervsystemet och endogena substanser såsom kortisol frisätts i blodet. Kortisol är en ofta använd variabel för att mäta upplevd stress. Då kortisol kan påverkas av olika läkemedel måste det tas med i beaktningen då man använder kortisol för att bedöma huruvida djur i experimentiella studier utsatts för stress. I den här studien analyserades plasmakortisolkoncentrationer från djur i tre olika försök, varav två från djurslaget häst och ett från djurslaget hund, med avsikt att se om studiedesignen eller läkemedlen framkallat en stressrespons. Kortisolanalysen utfördes med ett kommersiellt ELISA-kit som är utvecklat för humant bruk och tidigare validerat för häst. En validering av analysmetoden för hund gjordes. Variationsvidden för proverna under valideringen var 27-86% vilket inte ger ett tillförlitligt resultat. Resultaten för hund redovisas därför ej i den här studien. Ingen av de analyserade proverna från häst hade kortisolkoncentrationer som var högre än normala kortisolkoncentrationer i plasma. Djuren i de här två studierna bedöms därför inte har utsatts för stress i den grad att plasmakortisol påverkats. Inte heller fanns någon statistisk signifikant skillnad (p>0,05) mellan de jämförda läkemedelsbehandlingarna.

,

Animal experiments is an important part of medical research and to avoid excessive suffering and stress methods for evaluating this must exist. The sympathic nervous system activates under stress and endogenous substances such as cortisol is released into the blood. Cortisol is a frequently used variable to measure the experience of stress. Since cortisol can be affected by drugs this must be taken in account when analyzing cortisol as an indicator for stress. In this study cortisol in plasma collected from animals in three different experiments was analyzed, two including horses and one including dogs, to evaluate if the study design or injected drugs had subjected the animals to a stress response. The analysis was performed with a commercial ELISA-kit developed for human use and validated for horses. A validation of the analyze for dogs was also performed. The coefficient of variation was 27-86% and are considered not reliable results. The result from the study including dogs are therefore not shown. None of the samples that were analyzed had cortisol concentrations above normal limits. The animals included in these two experiments had not been exposed to stress in the extent that plasma cortisol was elevated. No statistical significant difference (p>0,05) was seen between the compared drug treatments.

Main title:Plasmakortisol som en indikator för stress under djurförsök hos häst och hund
Authors:Backström, Matilda
Supervisor:Ekstrand, Carl
Examiner:Ingvast Larsson, Carina
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2016:64
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:kortisol, stress, djurförsök, studiedesign, cortisol, animal experiments, study design
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5903
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5903
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2016 08:58
Metadata Last Modified:03 Oct 2016 08:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics