Home About Browse Search
Svenska


Halvarsson, Malin, 2016. Produktionsdjur i Afrikas städer : problem och möjligheter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Att ha produktionsdjur fritt strövande inne i Afrikas städer och slumområden kan innebära ett problem för folkhälsan och kan orsaka minskad välfärd hos djuren. Ett vanliga förekommande problem är att det inte finns tillräckligt med foder till djuren då betesmarker inte är vanligt förekommande i städerna. Djurhållarna har inte heller råd att köpa fodermedel för att kompletera den dåliga utfodringen. Många gånger har de inte heller råd att tillkalla veterinär och ge vård till djur som är sjuka eller skadade. Ytterligare ett problem att den veterinära tillgängligheten på vissa ställen är dålig och det förekommer att djurhållarna behandlar djuren på egen hand, i värsta fall utan tillräcklig kunskap.
Andra vanligt förekommande problem är smittspridning orsakat av dålig hantering av träck och sopor. Bakterier och parasiter växer lätt till i den dåligt hanterade träcken och tillsammans med en bristande hygien kan detta leda till spridning av zoonotiska sjukdomar. Det förekommer även att djuren äter sopor som till exempel plast vilket kan göra dem mycket sjuka.
Positiva aspekter är att djuren innebär en väg för människorna ut ur fattigdom. Dessutom bidrar de till färska livsmedel vilket är viktigt för folkhälsan.
Något som är relativt nytt är hållning av kaniner som produktionsdjur. Kaniner har många fördelar som till exempel att de är små och lätta att utfodra. De är även billiga att köpa vilket är positivt för fattiga djurhållare.
Kunskap är mycket viktigt, både för djurhållarna och veterinärerna inom alla ovan nämnda områden. Kunskap om olika sjukdomar, vikten av en god hygien, vilka fodermedel som är mest lämpliga och hur man på bästa sätt tar hand om djuren är viktiga förutsättningar för en god djurvälfärd, hög produktion och god folkhälsa. Detta kan i sin tur förbättra djurhållarnas ekonomin.

,

Having livestock roaming freely inside African cities and slum areas can pose a problem for public health and cause reduced welfare for the animals. A common problem that occurs is the lack of feed for the animals as grazing areas are uncommon in the cities. Additionally, the animal keepers can’t afford to buy feed to complement the poor grazing opportunities. Veterinary availability is in some areas very limited and many keepers treat their animals on their own, without sufficient knowledge of how to do so.
Other commonly reoccurring problems are contamination caused by poor handling of feces and garbage. Bacteria and parasites grow in feces which together with the lack of hygiene can lead to the spreading of zoonotic diseases. Animals might also eat garbage, such as plastic, which can lead to serious illnesses.
On the other hand, the animals represent an important opportunity for people to escape poverty and help produce fresh food which is also important for public health.
One relatively new animal kept as livestock is the rabbit. Keeping rabbits has many advantages; they are small, easy to feed and cheap to buy, making it possible even for the poor to keep them.
Knowledge, in all areas mentioned above, is very important both for keepers and veterinary professionals. With proper knowledge of various diseases, the importance of good hygiene, optimal feeding strategies and how to best take care of the animals are essential prerequisites for good animal welfare, high production and good health. All these factors can in turn improve the economy and wellbeing of the animal keepers.

Main title:Produktionsdjur i Afrikas städer
Subtitle:problem och möjligheter
Authors:Halvarsson, Malin
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2016:27
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:produktionsdjur, städer, Afrika, djurvälfärd, fattigdom, livestock, cities, Africa, animal welfare, poverty
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5898
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5898
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:30 Sep 2016 14:15
Metadata Last Modified:30 Sep 2016 14:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics