Home About Browse Search
Svenska


Trelsmo, Tove, 2014. Serologi vid diagnostik av subkliniska smittbärare av Streptococcus equi. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
345kB

Abstract

Målet med denna studie var att undersöka om serologi, med hjälp av en iELISA kan användas som diagnostiskt hjälpmedel vid diagnostik av subkliniska smittbärare av S. equi. Genom upprepade provtagningar studerades det serologiska svaret efter en naturlig infektion med S. equi hos 93 hästar, från sex besättningar drabbade av kvarka. Förekomsten av antikroppar studerades även hos en kontrollgrupp bestående av 64 kliniskt friska hästar. Den iELISA som användes i detta försök är utvecklad av Animal Health Trust, Newmarket, Storbritannien (AHT) och påvisar två för S. equi unika antikroppar riktade mot antigen A och antigen C. Förutom att studera förekomsten av antikroppar undersöktes även förekomsten av S. equi genom PCR undersökning av nässvabb, nässkölj och/eller prov från luftsäckarna hos samtliga hästar vid varje provtagningstillfälle. Denna studie visade på att förekomsten av serologiskt positiva hästar sjönk över tid efter besättningens insjuknande, vilket även förekomsten av PCR positiva hästar avseende S. equi gjorde. Studier av antikroppskurvorna visade att de två antikroppar som undersökts med denna iELISA uppvisade ett liknande mönster. Man kunde även se att en av de två studerade antikropparna låg högre. Vilken antikropp som låg högst hos en individ varierade både inom och mellan de studerade besättningarna. Baserat på materialet i denna studie erhölls en sensitivitet på 61 % för denna iELISA att påvisa subkliniska smittbärare av S. equi och ett negativt prediktivt värde (NPV) på 81%.

,

The objective of this study was to investigate if serology by means of an iELISA could be a potential aid in diagnose of subclinical carriers of S. equi. Through multiple samples, the serological response after a natural infection of S. equi was studied in 93 horses from six premises diagnosed with strangles. The presence of antibodies was also studied in a reference group of 64 clinically healthy horses. The iELISA used in this study is developed by Animal Health Trust (AHT), Newmarket, Great Britain and it detects two antibodies unique to S. equi directed to antigen A and antigen C. Also, the presence of S. equi through testing nasal swabs, nasal lavage and/or material from the guttural pouches by PCR was studied, in all horses at every testing time. This study showed that the percentage of serological positive horses declined over time as did the percentage of S. equi PCR positive horses. Studies of the antibody graphs showed that the two antibodies tested in this study exhibited similar patterns. Also it was discovered that one of the two antibodies showed a higher titer. Which antibody that showed a higher titer varied both within and between different premises. Based on the material in this study the iELISA had a sensitivity of 61 % for detecting subclinical carriers of S. equi and a negative predictive value of 81%.

Main title:Serologi vid diagnostik av subkliniska smittbärare av Streptococcus equi
Authors:Trelsmo, Tove
Supervisor:Riihimäki, Miia and Gröndahl, Gittan and Båverud, Viveca
Examiner:Pringle, John
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2014:27
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:kvarka, subkliniska smittbärare, serologi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5891
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5891
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:29 Sep 2016 12:30
Metadata Last Modified:29 Sep 2016 12:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics