Home About Browse Search
Svenska


Pettersson, Louise and Ringborg, Elin, 2016. Farmers' private savings for retirement : values behind the decision. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
874kB

Abstract

Self-employees in Sweden, there among farmers are not provided with any occupational pension, which means that one part of their retirement income is lacking. Therefore, they have a larger responsibility concerning their private savings for retirement in order to obtain a retirement income corresponding to the one they had during their active work period. Decisions regarding farmers’ retirement represent a complex matter, since farmers view their business as their lifestyle. Researchers have found that farmers tend to reinvest in their business instead of prioritizing private savings outside the business, which has an impact on their private retirement savings for the future. Decisions concerning retirement are not a daily decision, which the farmer can get immediate gratification from and this make these kinds of decisions more difficult for them.
There are only a small number of studies, which have investigated retirement savings among farmers. Although, it is known that retirement is one reason for why farmers have private savings, but it has not been studied why farmers have private savings for retirement. In order to understand how this decision is made, the underlying values or goals behind the decision need to be known. Through these values, people become motivated to accomplish things like their goals, needs satisfactions or desirable end states that people want to achieve.
The aim of the study is to explore which values motivate farmers’ decision-making concerning their private savings for retirement. The chosen theories are Means-end chain theory and Personal value theory. A qualitative approach is used. The chosen method is “soft” laddering, since it is used when revealing the means-end chains among people. The method is performed through in-depth telephone interviews with 25 participating farmers.
The conclusions in this study suggest that the personal values which motivate farmers’ decision-making concerning their private savings for retirement are: “Safety”, “Financial stability”, “Good relations to relatives”, “Tradition”, “Not affect next generation financially”, “Fulfill dreams/do things that matter”, “Happiness” and “Good life as a pensioner”. These are further interpreted into personal value groups according to perspective of personal value theory: Security, Benevolence, Tradition, Self-direction, Stimulation and Hedonism.

,

Svenska egenföretagare där även lantbrukare inkluderas, erbjuds ingen tjänstepension. Det betyder att de saknar en del i deras sammantagna pension om de inte kompenserar för den på egen hand. Det innebär ett större ansvar för Sveriges lantbrukare, när det gäller att kunna få en pensionsinkomst som lantbrukaren själv kan vara nöjd med. Beslut rörande pension är svåra att fatta bl.a. eftersom det inte är ett dagligt beslut och för att lantbrukaren inte får ut något omgående av beslutet, utan först efter ett visst antal år. Lantbrukare tenderar även att prioritera att återinvestera i företaget istället för att investera i något slags pensionssparande utanför företaget, vilket självklart påverkar deras sparande till pensionen.
Det är endast få studier som har undersökt frågan rörande lantbrukares sparande till pensionen. Men pensionen är en av anledningarna till varför lantbrukare sparar, dock har det inte studerats vad det är som motiverar lantbrukares beslutsfattande när det gäller privat sparande till pensionen. För att kunna förstå varför detta beslut tas krävs det att ta reda på de värden som ligger bakom beslutet. De bakomliggande värdena är de som motiverar personer till att uppnå sina mål. De motiveras till att uppfylla sina behov och nå tillfredställelse.
Syftet med studien är att undersöka vilka värden som motiverar lantbrukares beslutsfattande när det gäller privat pensionssparande. De valda teorierna är Means-end chain theory och Personal value theory. Means-end chain theory används för att både beskriva och förstå beslut hos konsumenter. Teorin beskriver vad som ligger bakom en persons beslut där beslutet beskrivs genom attribut, konsekvens och värde. Attribut är hur en person uppfattar en produkt, konsekvens är det som personen får ut av att konsumera denna produkt, slutligen uppnås värdet. Det är en hierarkisk relation mellan attribut, konsekvens och värde. Kombinationen av dessa element uppfattas som ett nätverk som kallas means-end chain. Denna teori används som ett verktyg i denna studie för att finna lantbrukarnas means-end chain nätverk. Personliga värden i Personal value theory, definieras som förväntade mål som existerar på en högre nivå av abstraktion. Personer har olika värden och vi prioriterar våra värden individuellt, hur vi prioriterar dem påverkas av vår bakgrund och nuvarande situation. Denna teori används för att kunna uppnå syftet med studien.
Studien har en kvalitativ ansats som utfördes genom djupgående telefonintervjuer med 25 svenska lantbrukare, följaktligen kan inte resultaten från denna studie generaliseras. En kvalitativ ansats är passande då ett fenomen på djupare individuell nivå ska undersökas. Metoden valdes utifrån teorierna och för att Means-end chain theory har en nära koppling till den valda metoden, ”soft laddering”. ”Soft laddering” är en intervjuteknik som utförs md en respondent i taget för att utveckla en förståelse för hur konsumenters attribut kan leda till meningsfulla värden enligt Means-end chain theory. Denna metod är bra att använda när syftet är att hitta personers värden associerade med en produkt. I denna studie är produkten privat sparande till pensionen.
Slutsatsen för denna studie genom perspektivet av Personal value theory, är att de värden som motiverar lantbrukares beslutsfattande när det gäller deras privata pensionssparande är: ”Trygghet” och ”Ekonomisk stabilitet” som tillhör gruppen Säkerhet, ”Ha goda relationer till närstående” som tillhör gruppen Välvilja, ”Tradition” som tillhör gruppen Tradition, ”Barn ska ej betala pensionen” som tillhör gruppen Självstyrning, ”Uppfylla drömmar/göra det man vill” tillhör gruppen Stimulans, ”Lycka” och ”Leva ett bra liv som pensionär” tillhör gruppen Hedonism.

Main title:Farmers' private savings for retirement
Subtitle:values behind the decision
Authors:Pettersson, Louise and Ringborg, Elin
Supervisor:Hansson, Helena
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1060
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:retirement, decision-making, private savings, farmer, laddering, personal values, means-end chain
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5887
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5887
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Labour and employment
Language:English
Deposited On:29 Sep 2016 10:56
Metadata Last Modified:29 Sep 2016 10:56

Repository Staff Only: item control page