Home About Browse Search
Svenska


Hellgren, Emma, 2015. Plasmakoncentrationen av atropin vid topikal administrering hos häst : en pilotstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
732kB

Abstract

Uveit hos häst är ett vanlig sekundärt problem till hornhinneskador. Hästar med uveit behandlas ofta med atropin som är ett pupillvidgande läkemedel och som genom sin verkningsmekanism bidrar till minskad risk för kroniska sammanväxningar mellan ögats olika strukturer samt lindrar den smärtsamma spasm i ciliarmuskulaturen som inflammationen ger. Atropinbehandling har associerats med ökad risk för nedsatt tarmmotilitet och utveckling av kolik hos häst men atropinets farmakokinetik hos häst är dock till stora delar okänd. Syftet med studien var därför att undersöka plasmakoncentration och terminal halveringstid av atropin efter intravenös och topikal giva. Åtta hästar av rasen svenskt varmblod deltog i studien. Atropin (1 mg) gavs intravenöst och manuellt (i form av ögondroppar) till häst A och B i en cross-over design samt via ögonkateter till häst C-H. Under åtta timmar togs blodprover på hästarna via venös permanentkateter. Var tredje timma gjordes en klinisk undersökning på samtliga individer i studien. Blodproverna analyserades med avseende på plasmakoncentration av atropin med Ultra-Performance Liquid Chromatography – Tandem Mass Spectrometry (UPLC-MS/MS). Den terminala halveringstiden räknades ut. Hos häst A och B uppnåddes en plasmakoncentration på 3,71 ng/ml respektive 5,14 ng/ml (intravenös giva) samt 0,66 ng/ml respektive 14,8 ng/ml (manuell, topikal giva) tio minuter efter administrering. Vid atropingiva via ögonkateter (häst C och G) uppmättes en plasmakoncentration på 7,33 ng/ml respektive 1,43 ng/ml tio minuter efter administrering. Den terminala halveringstiden fastställdes till 107±4 minuter (intervenös giva), 60±3 minuter (manuell giva) samt 63±13 minuter (giva via ögonkateter). Fyra av hästarna som deltog i studien (häst D, E, F samt H) uppnådde inte detekterbar plasmakoncentration (detektionsgräns 0,13 ng/ml). Inga hästar som deltog i studien uppvisade några tecken på kolik eller nedsatt tarmmotilitet. Resultaten från studien visar på stor individuell variation i uppnådd plasmakoncentration samt även variation beroende på administrationsväg. Resultaten indikerar att halveringstiden för atropin är kort och därmed att den systemiska påverkan efter en engångsdos inte är långvarig. Den kliniska signifikansen av resultaten bör dock studeras vidare.

,

Uveitis in horses is a common secondary problem to corneal lesions. Atropine is often included in the treatment plan for horses with uveitis. Atropine is a drug that induces mydriasis and cycloplegia and thus reduces the risk of chronic adhesions between the eye's various structures. Atropine also relieves the painful spasm of the ciliary muscles induced by the inflammation. Atropine treatments have previously been associated with an increased risk of developing impaired intestinal motility and colic. The purpose of this study was to investigate the plasma concentration and terminal half-life of atropine in plasma after intravenous administration and conjunctival installation and if possible, to relate these to development of colic or decreased intestinal motility. Eight horses of the breed Swedish Warmblooded trotters participated in the study. Two horses (A and B) were administered atropine sulphate (1 mg) intravenously and conjunctivally (manual administration) in a cross-over design with a wash-out period of one week between treatments. Six horses (horse C-H) were administered atropine topically through a subpalpebral catheter. Blood samples were taken through an intravenous catheter in the jugular vein regularly for eight hours. During the entire study period, a clinical examination was performed every three hours. Blood samples were analyzed for plasma concentration of atropine using Ultra Performance Liquid Chromatography - Tandem Mass Spectrometry (UPLC-MS/MS) and the terminal half-life was calculated. Plasma concentrations of atropine, ten minutes after intravenous administration were 3.71 and 5.14 ng/mL (horse A and B, respectively). After manual conjunctival installation of eye drops in these horses, plasma concentrations of atropine were 0.66 and 14.8 ng/mL ten minutes after administration. After installation of atropine through a subpalpebral catheter, plasma concentrations were 7.33 and 1.43 ng/mL (horse C and G, respectively) ten minutes after administration. Atropine plasma concentration was below the detection limit (0.13 ng/mL) in horse D, E, F and H in all blood samples. Terminal half-life was calculated to be 107±4 minutes after intravenous administration, 60±3 after topical administration of eye drops, and 63±13 minutes after administration via subpalpebral catheter. No horses showed signs of impaired intestinal motility or colic. This pilot study showed large differences in plasma concentration of atropine depending on topical administration route and individual horses. The clinical significance of these findings needs to be determined. Decreased intestinal motility or colic was not elicited in any of the regimens.

Main title:Plasmakoncentrationen av atropin vid topikal administrering hos häst
Subtitle:en pilotstudie
Authors:Hellgren, Emma
Supervisor:Haubro Andersen, Pia and Ström, Lena
Examiner:Rhodin, Marie
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2015:68
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:atropi, häst, plasmakoncentration, farmakokinetik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5880
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5880
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:28 Sep 2016 08:58
Metadata Last Modified:28 Sep 2016 08:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics