Home About Browse Search
Svenska


Rogsmo Spiro, Emilie, 2015. Utvärdering av topikal behandling med Oxalic® vid benigna talgkörtelnoduler hos hund. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Kutana noduler är vanligt förekommande hos hund, däribland benigna former av talgkörtelnoduler. De senare kan orsaka problem för hundarna i form av bland annat ulcerationer och kliande. Då gängse behandling i form av kirurgi, kryokirurgi, kauterisation kräver sedering eller narkos medför detta potentiella hälsorisker för djuret och ekonomisk belastning för djurägaren. Peroral behandling med retinoider medför även risker för biverkningar. Benigna talgkörtelnoduler är vanligast hos de äldre hundarna, vilket möjligen ytterligare kan påverka riskerna för behandlingsbiverkningar negativt. Denna studie syftar till att utvärdera effekten av ett topikalt behandlinsalternativ (Oxalic®) vid benigna talgkörtelnuoduler. I studien inkluderades 13 privatägda hundar med 37 benigna talgkörtelnoduler, varav 23 behandlades med Oxalic® och 14 lämnades obehandlade. Tre besök omfattande klinisk undersökning, fotografering och mätning av talgkörtelnodulerna utfördes med 14 dagars intervall, en period på totalt 28 dagar. Oxalic® applicerades topikalt vid det första besöket. I de fall nodulära förändringar kvarstod efter 14 dagar applicerades Oxalic® ytterligare en gång. Samtliga noduler mättes dag 0, 14 och 28. Av 23 behandlade noduler bedömdes 21 som helt avläkta dag 28 (91,3%). Volymen var hos de behandlade lesionerna signifikant mindre jämfört med de obehandlade dag 14 (p=0,0008) och 28 (p<0,0001). Volymen hade hos de behandlade talgkörtelnodulerna minskat med i genomsnitt 93,8 % vid dag 28 (p<0,0001), medan obehandlade lesioner ökade i storlek. Avläkning efter behandling innebar en initial krustabildning med en efterföljande ärrbildning. Oxalic® utgör en effektiv, enkel, säker och kostnadseffektiv behandlingen vid benigna talgkörtelnoduler hos hund.

,

Benign, nodular sebaceous gland lesions and other cutaneous nodules are common in dogs. Benign, sebaceous gland nodules might cause clinical signs in the dog, for example ulcerations and itching. Current treatment options which include surgical excision, cryosurgery or cauterization are performed with sedation or anesthesia and carry potential health risks and can be costly. Oral treatment with retinoids also involves risks of adverse effects. Benign sebaceous gland nodules are more common in older dogs, which can further increase the risk of adverse events. This study aims to evaluate Oxalic®, an alternative topical treatment for canine, benign sebaceous gland nodules. The study included 13 privately owned dogs with in total 37 sebaceous gland nodules. Of these, 23 where treated with Oxalic® and 14 were left untreated. Three visits including clinical examination, photographing and measuring of the nodular lesions were performed with an interval of 14 days during a period of in total 28 days. Oxalic® was applied topically during the first visit. In case of remaining nodular lesion after 14 days, Oxalic® was applied again. All the nodules where measured on day 0, 14 and 28. Of 23 treated nodules, 21 (91,3%) where in 100% remission on day 28. The average of the (squared root of the) volume of treated nodules was significantly lower compared to untreated nodules on day 14 (p=0,0008) and day 28 (p<0,0001). The volume of treated nodules had decreased by 93,8% on day 28 (p<0,0001), whereas the volume of untreated nodules had increased. Post-treatment a crust developed followed by scar formation at the treated site. Oxalic® is an effective, easy, safe and economically beneficial treatment of benign, nodular sebaceous gland lesions in dogs.

Main title:Utvärdering av topikal behandling med Oxalic® vid benigna talgkörtelnoduler hos hund
Authors:Rogsmo Spiro, Emilie
Supervisor:Bergvall, Kerstin
Examiner:Hamlin, Helene
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2015:23
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:talgkörtelhyperplasi, talgkörteladenom, talgkörtelepiteliom, talgkörtelkarcinom, hund, behandling, Oxalic®
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5879
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5879
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:28 Sep 2016 08:33
Metadata Last Modified:28 Sep 2016 08:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics