Home About Browse Search
Svenska


Winberg, Irma, 2016. Think inside the jar : interaction between context and entrepreneurial process in a Swedish micro baby food enterprise. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
919kB

Abstract

The interest for cooking and origin of ingredients in food is increasing in Sweden. But, the consumption of processed food is also increasing, resulting in dishes where the origin of the ingredients often is unknown. Sweden is one of the countries with the highest consumption of prepared jarred baby food. Studying the labels, you find the ingredients are of unknown origin neither produced nor manufactured in Sweden. In autumn of 2015, a company was established with the aim of producing baby food made from Swedish raw materials. The entrepreneur is trying to establish herself on the Swedish baby food market, a market currently dominated by world leading brands. The entrepreneur has no education when it comes to food or business, only an incentive to provide high quality baby food. She is therefore dependent on competence and knowledge available in the surrounding context.
The aim of this study is to investigate how the context interacts with the entrepreneurial process of a micro enterprise and how entrepreneurs make decisions for developing companies based on context through entrepreneurial marketing. The study consists of case studies of longitudinal research design. Three interviews during three months have been done with the particular entrepreneur so as to study the interaction between the context and the entrepreneurial process in this micro enterprise, and two interviews have been carried out with two actors, that the entrepreneur stated as important parts of her context.
The theoretical framework is conducted on previous research by studying entrepreneurship and the entrepreneurial process together with context, its impact on the entrepreneurial process and how this interaction functions and fluctuates. Entrepreneurial marketing is added to study how it is used to reach the customers the entrepreneur seek.
The results of the study show that context affects the entrepreneurial process, and vice versa. The biggest impact is the social context through unpredictable events in the social network and the family, which has been demonstrated by the selection of longitudinal research design. The study also shows that an entrepreneur in a start-up micro enterprise believes in a direct increase in demand for the product. However the interaction time is longer than expected and the best way to increase awareness of the product is by communicating with customers, resulting in entrepreneurial marketing.

,

Intresset för livsmedel och livsmedelsråvarors ursprung ökar bland konsumenter i Sverige, då allt fler konsumenter har börjat ifrågasätta råvarornas ursprung. Men, samtidigt har också konsumtionen av hel- och halvfabrikat ökat; färdiglagade rätter vars råvaruursprung fortfarande är otydligt. Sverige tillhör ett av de länder som har störst konsumtion av färdiglagad barnmat i burk, men ingredienserna i burkarna som säljs i dagligvaruhandeln idag är av okänt ursprung, innehåller inga svenska råvaror eller tillverkas i Sverige.
År 2015 startade ett företag med syfte att producera svensk barnmat gjord på svenska råvaror. Denna entreprenör försöker etablera sig inom den svenska barnmatsmarknaden, en marknad idag dominerad av världsledande varumärken. Entreprenören har själv ingen utbildning inom livsmedel eller ekonomi, endast en drivkraft att erbjuda högkvalitativ barnmat gjord i Sverige på svenska råvaror och därför beroende av resurser från aktörer i sin omkringliggande kontext.
Syftet med följande studie är att undersöka hur kontexten interagerar med den entreprenöriella processen i ett mikroföretag i Sverige och hur företagets entreprenör påverkas av denna kontext för att resultera i entreprenöriell marknadsföring. Studien utgörs av fallstudier av longitudinell forskningsdesign. Under tre månader har tre intervjuer utförts med den berörda entreprenören för att kunna studera interaktionen mellan kontexten och entreprenöriella processen i detta mikroföretag, sammantaget med två intervjuer utföra med två aktörer från entreprenörens uttalade kontext.
Uppsatsens teoretiska ramverk bygger på tidigare forskning genom att studera entreprenörskap och den entreprenöriella processen sammantaget med kontexten, dess inverkan på entreprenöriella processer, hur denna interaktion ser ut och fluktuerar under studien. Därtill adderas entreprenöriell marknadsföring för att studera hur det används för att nå de kunder som entreprenören i detta nystartade företag eftersträvar.
Resultatet av studien visar att kontexten påverkar den entreprenöriella processen, och den entreprenöriella processen påverkar kontexten. Störst inverkan har den sociala kontexten genom oförutsägbara händelser inom det sociala nätverket och familj, vilket har kunnat visas genom val av longitudinell forskningsdesign. Studien visar också att en entreprenör i ett nystartat mikroföretag tror på direkt ökad efterfrågan av produkten, men att interaktionen tar längre tid än beräknat samt bästa sätt att öka medvetenheten av produkten är att börja kommunicera med kunderna, vilket resulterar i entreprenöriell marknadsföring.

Main title:Think inside the jar
Subtitle:interaction between context and entrepreneurial process in a Swedish micro baby food enterprise
Authors:Winberg, Irma
Supervisor:Gaddefors, Johan
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1056
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:baby food, contextulized entrepreneurship, entrepreneur, entrepreneurship, entrepreneurial marketing, entrepreneurial process, food, marketing
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5871
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5871
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Trade, marketing and distribution
Language:English
Deposited On:26 Sep 2016 10:11
Metadata Last Modified:26 Sep 2016 10:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics