Home About Browse Search
Svenska


Axdal, Alexandra, 2015. Tävlingsmomentets inverkan på travhästens munhälsa : startmetod, körsven, bana, otillåten gångart. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences


Full text not available

Abstract

Hästars munhälsa är och har länge varit ett omdebatterat område. Det har studerats hur munhålestatusen ser ut hos travhästar i träning och dessa har jämförts med avelsston som inte brukas med bett i munnen. Hur ett tävlingsmoment påverkar munhälsan är tidigare undersökt på islandshästar men inte på travhästar. I denna studie undersöktes främre delen av munnen på 144 travhästar direkt efter lopp och akuta skador på tunga, laner, P2-region, mungipor och munvinklar registrerades. Deltagande hästars utrustning, fakta om hästen så som ålder, kön och startprissumma, resultat i loppet samt loppets karaktär vad gäller distans och startmetod noterades. Hur startmetod, bankroppens utseende, kuskens licens och erfarenhet samt huruvida hästen hade galopperat i loppet påverkade munhälsan i den främre delen av munnen undersöktes statistiskt. Resultaten visade att tävlingsmomentet ökade skadefrekvensen i den främre delen av munnen hos travhästar och det sågs skillnad avseende typ och lokalisation på skadorna mellan startmetoderna autostart och voltstart samt vilket startspår ekipaget haft. Även regionala skillnader i skadefrekvens mellan norra, mellersta och södra Sverige kunde ses. Bankroppens utseende samt kuskens licenstyp och rutin gav inte några signifikanta skillnader. Hästar som galopperade under loppet fick inte fler skador men skadorna blev mer utbredda. För hästar som galopperat undersöktes också om det använda huvudlaget påverkade skadefrekvensen och här sågs trender vad gäller ett mindre frekvent använt bett. För en säkrare utvärdering av detta bett behöver det studeras i en större population.

,

The horse´s oral health is and has long been a controversial area. It has been previously shown that oral health status differs between Standardbred horses in training compared to broodmares. How competing affects oral health has been studied on Icelandic horses but there are no published reports on the effect of racing on Standardbred horse´s oral health. The anterior part of the mouth of 144 randomly selected Standardbred horses were examined within 2 hours post racing. After rinsing the oral cavity with tap water, using a mouth gag and a 3000 lumen fiber optic lamp any damage to the, lips, tongue, bars of the mouth, cheeks, P2-region and corners of the mouth was registered. Equipment used during the race that might have affected the oral cavity and/or the position of the head and facts about the horse such as age, gender and price sum, results in the race and character of the race in terms of distance and starting method was documented. These results were then compared to the starting method, appearance of the track, the driver, and whether the horse had galloped in the race or not. A difference was found in type and number of injuries between the starting methods of the race. Further, the position behind a mobile starting gate or the position in the circles of a rolling start also affected the incident of lesions. A hard to explain regional difference, in injury rates, was seen between northern and central - southern Sweden. The design of the track, the driver´s license and routine yielded no significant differences. Horses that had broken into a gallop had more spread lesions in the mucous membranes. The results showed that harness racing increased the incidence of acute oral lesions in Standardbred horses and certain racing factors increased the risk for mucous membrane lesions further.

Main title:Tävlingsmomentets inverkan på travhästens munhälsa
Subtitle:startmetod, körsven, bana, otillåten gångart
Authors:Axdal, Alexandra
Supervisor:Wattle, Ove
Examiner:Haubro Andersen, Pia
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2015:22
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:travhäst, travlopp, munhälsa, skada, sår, bett, bana, kusk, voltstart, autostart, galopp
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5857
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5857
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:21 Sep 2016 14:16
Metadata Last Modified:22 Sep 2022 07:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics