Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Caroline, 2016. Fritt T4 hos katt : referensvärden och användbarhet vid diagnostik av hypertyreos. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
768kB

Abstract

Hypertyreos är den vanligaste endokrina sjukdomen hos katter och karaktäriseras av en ökad produktion av tyroideahormon. Sjukdomen drabbar medelålders till äldre katter och ger symptom såsom viktminskning, polyfagi och hyperaktivitet. Det finns ett flertal olika behandlingsalternativ vid hypertyreos och prognosen är god om behandling sätts in.
Totalt T4 används ofta i diagnostiken av hypertyreos och anses vara ett tillförlitligt och kostnadseffektivt test. Det är även möjligt att analysera den fria, aktiva, fraktionen av T4. Equilibrium dialysis betraktas vara gold standard för att analysera fritt T4, men metoden är både kostsam och tidskrävande. Fritt T4 kan även analyseras med andra metoder, till exempel olika typer av immunoassays.
Syftet med denna studie var att fastställa referensvärden för fritt T4 med hjälp av en chemiluminescent immunoassay (IMMULITE® 2000 med reagenset Veterinary FT4), samt att undersöka hur fritt T4 förändras vid hypertyreos och andra sjukdomar hos katt.
Referensintervallet för fritt T4 fastställdes till 5-31 pmol/L. Hos 31 katter med högt totalt T4 där också klinisk misstanke om hypertyreos förelåg var även fritt T4 förhöjt hos alla katter utom en. Förhöjt fritt T4 sågs även hos 2 av 42 katter med non-thyroidal illness. På grund av risken för falskt positiva resultat bör fritt T4 inte användas ensamt för att ställa diagnosen hypertyreos.
Framtida studier får visa om analys av fritt T4 och TSH med hjälp av IMMULITE® 2000 i vissa fall kan vara ett bra komplement till totalt T4 vid diagnostiseringen av hypertyreos hos katt.

,

Hyperthyroidism is the most common endocrine disorder in cats and is characterized by an increased production of thyroid hormones. The disease affects middle-aged to older cats and causes symptoms such as weight loss, polyphagia and hyperactivity. There are several different treatment options available and the prognosis is good if treatment is initiated.
Total T4 is often used in the diagnosis of hyperthyroidism and is considered a reliable and cost-effective test. It is also possible to analyze the free, active fraction of T4. Equilibrium dialysis is considered the gold standard for analyzing free T4, but the method is both expensive and time consuming. Free T4 can also be analyzed by other methods, such as various types of immunoassays.
The purpose of this study was to establish reference intervals for free T4 using a chemiluminescent immunoassay (IMMULITE® 2000 with the reagent Veterinary FT4), and also to investigate how free T4 changes in case of hyperthyroidism or other illnesses in cats.
The reference range for free T4 was set to 5-31 pmol/L. In 31 cats with total T4 above the reference range and with a clinical suspicion of hyperthyroidism free T4 was also increased in all cats except one. Increased free T4 was present in 2 out of 42 cats with non-thyroidal illness. Because of the risk of false positive results free T4 should not be used alone to diagnose hyperthyroidism.
Future studies will show whether analysis of free T4 and TSH with IMMULITE® 2000, together with total T4, in some cases may contribute to the diagnosis of hyperthyroidism in cats.

Main title:Fritt T4 hos katt
Subtitle:referensvärden och användbarhet vid diagnostik av hypertyreos
Authors:Andersson, Caroline
Supervisor:Lilliehöök, Inger
Examiner:Strage, Emma
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2016:51
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:hypertyreos, fritt T4, felin, IMMULITE 2000, veterinary FT4
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5832
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5832
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:19 Sep 2016 11:29
Metadata Last Modified:19 Sep 2016 11:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics