Home About Browse Search
Svenska


Päärni, Malin, 2016. Seroprevalence of CCPP, FMDV, BTV and BVDV among small ruminants in Tanzania : A minor field study with focus on differential diagnoses of peste des petits ruminants virus. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

This degree project has been performed as a Minor Field Study (MFS) in Tanzania, investigating the seroprevalence in goats and sheep of three diseases causing similar signs as peste des petits ruminants virus (PPRV): foot and mouth disease (FMD), bluetongue (BT) and contagious caprine pleuropneumonia (CCPP), as well as bovine viral diarrhoea (BVD) and border disease (BDV) which is believed to affect an outbreak of PPR due to immunosuppression. Sheep and goats play a key role in national food and nutritional security, income security and livelihood resilience in the least economically developed countries across the world and because of the complicated epidemiology and socio-economic impact of these diseases it is of great interest to further evaluate the prevalence of PPRV and its differential diagnosis.
In this study blood samples were collected from 483 goats and sheep. Samples from a previous MFS done in 2014 were also analysed. The sampled animals came from three different regions in south-eastern Tanzania and the seroprevalence of FMD, BT, CCPP and BVDV was investigated by tracing antibodies in serum by competitive ELISA. The seroprevalence differed highly between the diseases. BTV had the highest seroprevalence with a total seroprevalence of 67.0%, while BVDV had the lowest with a total seroprevalence of 2.9%. The total seroprevalence of FMD was 26,5% and CCPP 19.0%.
The results in this study show that FMDV, BTV, BVDV and CCPP are serologically present in southern Tanzania. These diseases are likely circulating and endemic in the area but the importance of the different diseases varies because of the differing levels of severity and consequences for farmers. FMD and CCPP are relevant differential diagnoses to PPR and should be taken into consideration when working to prevent, and in longer term, eradicate PPRV. The risk of mistaking PPR for BT and vice versa appears to be very low at the moment considering these diseases do not appear to cause similar clinical signs as PPR in Tanzanian sheep and goats.

,

Detta examensarbete har genomförts som en Minor Field Study (MFS) i Tanzania med målet att undersöka seroprevalensen av tre utvalda differentialdiagnoser till PPR hos får och getter: mul och klövsjuka (FMD), bluetongue (BT) och smittsam pleuropneumoni (CCPP). Även bovin virusdiarré (BVD) och border disease ingick i studien då denna sjukdom sannolikt kan påverka utbrott av PPR genom immunosuppression. Får och getter har en mycket viktig roll i att säkra mattillgång, ekonomisk stabilitet och möjlighet till uppehälle i många av världens minst ekonomiskt utvecklade länder. PPR och vissa av sjukdomens differentialdiagnoser kan ha stora konsekvenser och orsaka stort ekonomiskt lidande och av den anledningen är det av intresse att fortsätta undersöka dessa sjukdomars epidemiologi och socio-ekonomiska påverkan.
I denna studie samlades blod från 483 får och getter från tre olika regioner i sydöstra Tanzania. Även prover från tidigare Minor Field Studies (Wensman et al., 2015) analyserades. Seroprevalensen av FMD, BT, CCPP och BVD undersöktes i serum genom att använda kompetitiv ELISA. Seroprevalensen av de olika sjukdomarna varierade kraftigt. Den högsta seroprevalensen var av BT med en total seroprevalens på 67.0% medan BVD hade den lägsta totala seroprevalensen på 2.9%. Den totala seroprevalensen av FMD och BVD var 26.5% respektive 19.0%.
Resultaten i denna studie påvisar att antikroppar mot FMDV, BTV, BVDV och Mycoplasma capricolum subsp.capripneumoniae (Mccp) finns hos får och getter i sydöstra Tanzania där tama och vilda djur har kontakt. Sjukdomarna cirkulerar bland får och getter och är troligtvis endemiska. Betydelsen av de olika sjukdomarna varierar beroende på hur allvarliga konsekvenser insjuknande av djur har för djurägaren. CCPP och FMDV kan anses vara relevanta differentialdiagnoser till PPR och bär tas i beaktande när man arbetar för att förebygga och bekämpa PPR. Risken att BT misstas för PPR eller vice versa kan anses vara liten eftersom BT inte verkar orsaka likartade symptom som PPR hos får och getter i Tanzania.

Main title:Seroprevalence of CCPP, FMDV, BTV and BVDV among small ruminants in Tanzania
Subtitle:A minor field study with focus on differential diagnoses of peste des petits ruminants virus
Authors:Päärni, Malin
Supervisor:Johansson Wensman, Jonas and Torsson, Emeli and Misinzo, Gerald
Examiner:Valarcher, Jean-Francois
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2016:56
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:peste des petits ruminants virus, foot and mouth disease virus, bluetongue virus, bovine viral diarrhoea, border disease virus, contagious caprine pleuropneumonia, seroprevalence, Tanzania, sheep, goats
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5830
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5830
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:English
Deposited On:28 Jun 2017 11:21
Metadata Last Modified:28 Jun 2017 11:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics