Home About Browse Search
Svenska


Pettersson, Frida, 2016. Farmakologisk behandling av pyometra hos tik. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
339kB

Abstract

Pyometra är en vanlig sjukdom som förekommer främst hos medelålders och äldre tikar. Sjukdomen innebär en inflammerad livmoder där var har ansamlats. Infektionen är bakterieorsakad och ofta är infektinsagens Escherichia coli. Kliniskt ses bland annat nedsatt allmäntillstånd, diarré, ökad törst och illaluktande flytningar.
Traditionellt har förstahandsvalet av behandling varit ovariehysterektomi. Det är en operation där äggstockar, äggledare och den infekterade livmodern avlägsnas. I de flesta fall är operationen lyckad men ett stort bukingrepp är alltid riskfyllt och tikens reproduktionsförmåga går förlorad. Därför finns det tillfällen där en annan behandling eftersöks och farmakologisk behandling kan vara ett alternativ. Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva de läkemedel som används vid behandlingen samt deras respektive för- och nackdelar.
Vid en farmakologisk behandling ger man tiken läkemedel som framför allt motverkar progesteronets inflytande på endometriet, men även kontraherar uterus och gör att cervix öppnas, på så sätt töms livmodern på var och tiken kan återhämta sig. Samtidig behandling med antibiotika brukar rekommenderas i internationell litteratur.
De läkemedel för behandling av pyometra som främst förekommer i litteraturen är prostaglandiner, antiprogesteroner och dopaminagonister. Alla dessa har en godtagbar klinisk effekt på kort sikt. Den främsta skillnaden i behandlingsresultat är hur många av tikarna som uppvisar biverkningar och hur många som får återfall. Det är dock svårt att jämföra de olika studierna inom ämnet med varandra då de har studerat tikar av olika ålder och ras, olika doser av läkemedlen och olika antibiotika. Därför går det i nuläget inte att säga vilken av de föreslagna behandlingsstrategierna som ger bäst resultat utan mer forskning inom ämnet efterfrågas. Prostaglandiner är dock det läkemedel som ger både flest biverkningar och flest återfall och bör med tanke på detta inte väljas som ensam behandling. Däremot kan prostaglandiner i låga doser kombineras med både antiprogesteroner och dopaminagonister. Antiprogesteroner kan även användas som ensam behandling.

,

Pyometra is a disease that is commonly seen in middle-aged and older bitches. The cause of the disease is an inflamed uterus that has filled up with pus. The bacterium Escherichia coli is the most common source of the infection. Symptoms of the disease are often decreased general condition, diarrhoea, increased drinking and malodourous vaginal discharge.
The first option for treatment has traditionally been ovariohysterectomy. The ovary, oviducts and the infected uterus are removed during this procedure. The operation is often successful but major surgery in the abdomen is always associated with a risk of complications and it also renders the bitch sterile for the rest of her life. Therefore, an alternative treatment is sometimes requested and pharmacological treatment might be an option. The aim of this literature review is to describe these substances and their respective advantages and disadvantages.
During the medical treatment of pyometra the bitch is given drugs that primarily counteract the effect of progesterone on the endometrium. The drugs also cause the uterus to contract and the cervix to open up so that the pus can be evacuated from the uterus and the bitch can recover. International literature usually recommends that the bitch is simultaneously treated with antibiotics.
The most commonly used drugs for the treatment of pyometra are prostaglandins, anti-progesterones and dopamine agonists. All of these have an acceptable clinical effect on a short term basis. The main difference between them is how many of the treated bitches that show signs of side effects and how often the disease recurs. It is hard to compare the published studies within this subject to each other due to the fact that bitches of different ages and breeds have been studied, the drugs have been given in different doses and different types of antibiotics have been used. Therefore, it is impossible to say which one of the treatments that gives the best result. More research within the subject is required. Prostaglandin does however seem to be the drug that give both the most side effects and the highest rate of recurrences and should therefore not be chosen as a single drug for the treatment of pyometra. Nevertheless, prostaglandines in lower doses can be given in combination with either anti-progesterones or dopamine agonists. Anti-progesterones may also be given as a single drug.

Main title:Farmakologisk behandling av pyometra hos tik
Authors:Pettersson, Frida
Supervisor:Larsson, Pia and Ingvast Larsson, Carina
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2016:68
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:pyometra, livmoderinflammation, hund, prostaglandin, antiprogesteron, dopaminagonist, uterus infection, dog, anti-progesterone, dopamine agonist
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5799
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5799
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:09 Sep 2016 08:00
Metadata Last Modified:09 Sep 2016 08:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics