Home About Browse Search
Svenska


Folkeson, Emma, 2016. Påverkas hästens vattenintag av dricksvattenrening med Hippofix?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
424kB

Abstract

Horses require water to thrive and maintain normal functions in the horse body. The quality of water could be a problem since many horses are offered water in buckets or barrels that are not cleaned and refilled often. Microorganisms could then decrease the hygienically quality of water. The purpose of this study is to see if adding of a drinking water purification affect voluntary water intake of horses. The hypothesis was that the horses will drink more when a drinking water purification is added, because of the improved hygienically water quality. Twelve horses was used in this study and they continued with their normal training, stabling and routines. Water was only offered in the stable. The testing period was four weeks divided in three periods. Period one and three there was no drinking water purification added, and in period two there was a drinking water purification added to their drinking water. The water intake was 6.9 liters higher per day with drinking water purification added than with no water drinking purification added. The conclusions was that water intake was significantly higher with water purification (Hippofix) added.

,

INTRODUKTION
Hästar behöver vatten för att överleva och fungera. Vattnet har flertalet funktioner i hästarnas kroppar, bland annat för att reglera kroppstemperatur i form av svettning, tillfredsställa drickbehovet, fungera som bärare vid kemiska processer, näringsutbyte och avlägsnande av restprodukter (NRC 2007). Det finns flera sätt att erbjuda hästar vatten, till exempel genom vattenkopp, hink, kar och en naturlig vattenkälla såsom bäckar. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om hästhållning säger ”3 § I de fall hästar inte har fri tillgång till dricksvatten ska de erbjudas vatten och ges möjlighet att dricka sig otörstiga minst två gånger dagligen jämnt fördelat över dygnet.” och även vidare att ” Hästar bör ha fri tillgång till dricksvatten. Automatiska vattenkoppar bör ha ett flöde på minst 6 liter per minut. För hästar som vintertid hålls i utrymmen där temperaturen sjunker under noll grader bör vattningsfunktionen frostskyddas.” (DFS 2007:6 s. 11-12). Vidare säger Djurskyddslagen (1988:534) ”3 § Djur ska ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn. Fodret och vattnet ska vara av god
kvalitet och anpassat efter det djurslag som utfodras.”.

Vuxna hästar består till 62-68 % av vatten (Andrews et al. 2004). De kan utsöndra vätska genom fyra olika sätt: genom huden (kutant), genom andningen, genom avföring och genom urinen. Underhållsbehovet på vatten ligger på kring fem liter per 100 kg kroppsvikt (Tasker 1967). Digivande ston kan även mista vätska genom mjölkproduktion. För att ta in vätska dricker hästarna vatten, äter foder exempelvis gräs och hö, samt genom metaboliska processer när hästen bryter ned kolhydrater, proteiner och fett. Hästar kan förlora stora mängder vätska genom svettning, och dessa måste ersättas genom ett större intag. Vid ansträngningar som distanslopp på 8 eller 16 mil så förlorade hästarna 3,6- 7,7 % av sin kroppsvikt, vilket främst ansågs vara förlorad vätska (Schott et al. 1997).

I den här studien ligger fokuset på de mikrobiologiska aspekterna för en god vattenkvalitet, men man kan även utföra analyser på kemiska gränsvärden, uran, arsenik, radon och övriga metaller samt även utökade analyser på bakterier. Den mikrobiologiska vattenanalysen kontrollerar E-coli, koliformabakterier och odlingsbara mikroorganismer. Vid fler än nio fynd av E-coli i 100 ml vatten bedöms vattnet otjänligt som dricksvatten. (Hjortens lab 2015). Koliformabakterier återfinns i tarmarna hos varmblodiga djur, i jord samt i växter. Om det är mindre än 50 koliformabakterier per 100ml vatten bedöms det som tjänligt. Odlingsbara mikroorganismer är det totala antalet bakterier i vattnet. Under 1000 odlingsbara mikroorganismer per ml vatten bedöms som tjänligt, över 1000 bedöms vattnet som tjänligt med anmärkning (Hjortens lab 2015).
Tidigare observationer har gjorts på Wången där dricksvattenrening har tillsatts i ett av de två karen på grupphästhållningen. De observationerna som har gjorts tyder på att hästarna valt vattnet med tillsats av vattenrening.

Frågeställningen är: Påverkas hästars vattenintag av tillsatts av vattenrening (Hippofix)?

Main title:Påverkas hästens vattenintag av dricksvattenrening med Hippofix?
Authors:Folkeson, Emma
Supervisor:Hedenström, Ulf and Oscarsson, Roger
Examiner:Connysson, Malin
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K63
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:Vattenkvalité, vattenkonsumtion, häst
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5753
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5753
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:02 Sep 2016 08:04
Metadata Last Modified:02 Sep 2016 08:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics