Home About Browse Search
Svenska


Sandell, Angela, 2010. Kundens användning och framtida önskemål på begravningsplatsen. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Denna studie grundar sig på en enkätundersökning genomförd under perioden 17 november – 19 december 2009. Enkäten, som var helt internetbaserad, förutsatte att respondenterna hade tillgång till internet. Frågorna behandlar kundens nuvarande och framtida önskemål på svenska begravningsplatser och bedömdes av respondenterna som intressanta och viktiga. Resultatet av undersökningen är efterfrågat.

Gensvaret på enkäten har varit över förväntan och gav uttryck för ett oerhört engagemang från respondenterna. I samråd med handledare gjordes vid tiden för utskick en rimlig uppskattning på maximalt 100-150 enkätsvar. Utfallet uppgick till 563. På grund av resultatets omfattning presenteras i detta arbete endast övergripande analyser av ett antal utvalda frågor.

Det råder ingen tvekan om att det råder ett samband mellan de behov – frid, trygghet, närhet, natur och aktivitet - som kartlades i förstudien till detta arbete (Sandell, Kyrkogården - en plats för de levande, 2009) och vad som framkommit i enkäten som efterfrågat av kunden.

Flera användningsområden, förutom själva
begravningsverksamheten, har framkommit som styrker att begravningsplatserna bl.a. kan användas till rekreation och förebyggande återhämtning. Det bedöms då vara av stor vikt att platsen hålls välskött och är estetiskt tilltalande.

Vi upplever frid på en plats som känns harmonisk för oss. Begreppet är subjektivt och begravningsplatser bör därför erbjuda ett bredare utbud av miljöer än vad som görs idag. Då skulle platserna bättre svara till de olika preferenser som framkommit i denna undersökning. För att åstadkomma detta måste man vara lyhörd och utforma gestaltningen med stor respekt för både levande och döda.

Main title:Kundens användning och framtida önskemål på begravningsplatsen
Authors:Sandell, Angela
Supervisor:Sörensen, Ann-Britt
Examiner:Huisman, Mark
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY006 Horticultural Management Programme - Garden Design 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:kyrkogårdar, begravningsplatser, sorg, frid, trygghet, närhet, möten
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-179
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-179
Language:Swedish
Deposited On:22 Mar 2010 07:56
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics